قیمت روز خودرو

قیمت لاستیک

قیمت باتری

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  آچیلس سایز پهن175.60.131756013400,000 تومان
  آچیلس گل جهت دار165.65.131656513360,000 تومان
  اورنت 165.65.131656513420,000 تومان
  اورنت ---175.60.131756013470,000 تومان
  اکسلرا ساخت اندونزی165.65.131656513480,000 تومان
  اکسلرا ساخت اندونزی175.60.131756013510,000 تومان
  ایران تایر سارینا175.60.131756013280,000 تومان
  ایران تایر سایز فابریک165.65.131656513310,000 تومان
  بارز سایز فابریک165.65.131656513320,000 تومان
  بارز سایز پهن175.60.131756013350,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین165.65.131656513430,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین175.60.131756013500,000 تومان
  تاندر ساخت تایلند165.65.131656513390,000 تومان
  تاندر ساخت تایلند175.60.131756013430,000 تومان
  تری انگل ساخت چین165.65.131656513400,000 تومان
  تری انگل ساخت چین175.70.131757013510,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن165.65.131656513600,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن175.60.131756013670,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان165.65.131656513400,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان175.70.131757013450,000 تومان
  جی تی سایز پهن175.60.131756013490,000 تومان
  جی تی چین165.65.131656513430,000 تومان
  دنا سایز فابریک165.65.131656513310,000 تومان
  دنا سایز پهن175.60.131756013340,000 تومان
  دنلوپ ساخت اندونزی165.65.131656513510,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن175.60.131756013570,000 تومان
  رودستون ---175.60.131756013550,000 تومان
  رودستون ساخت کره165.65.131656513500,000 تومان
  سایلون ساخت چین165.65.131656513425,000 تومان
  سومیتو ساخت ژاپن175.70.131757013560,000 تومان
  سونار ساخت تایوان165.65.131656513400,000 تومان
  سونار ساخت تایوان175.60.131756013430,000 تومان
  فالکن ساخت تایلند165.65.131656513480,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن175.60.131756013560,000 تومان
  لاسا ساخت ترکیه165.65.131656513420,000 تومان
  لاسا ساخت ترکیه175.65.131756513470,000 تومان
  لوسینی سایز پهن175.60.131756013430,000 تومان
  لوفن ساخت کره165.65.131656513460,000 تومان
  لوفن ساخت کره175.60.131756013500,000 تومان
  لینگ لانگ ساخت چین165.65.131656513460,000 تومان
  لینگ لانگ ساخت چین175.60.131756013500,000 تومان
  مارشال ساخت کره175.60.131756013530,000 تومان
  مارشال سایز فابریک165.65.131656513490,000 تومان
  مکسس ساخت تایلند165.65.131656513400,000 تومان
  مکسس ساخت تایوان175.60.131756013470,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه175.70.131757013985,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان165.65.131656513480,000 تومان
  نانکن ساخت کره175.60.131756013530,000 تومان
  نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری175.60.131756013540,000 تومان
  نکسن سایز فابریک165.65.131656513485,000 تومان
  هانکوک ---165.65.131656513550,000 تومان
  هانکوک ---175.60.131756013600,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند165.65.131656513410,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند175.60.131756013445,000 تومان
  پریمول ساخت چین165.65.131656513400,000 تومان
  کورسا ساخت اندونزی165.65.131656513430,000 تومان
  کومهو ساخت ویتنام175.60.131756013540,000 تومان
  کومهو ساخت کره165.65.131656513430,000 تومان
  کویر تایر ---165.65.131656513300,000 تومان
  کویر تایر ---175.60.131756013350,000 تومان
  گلدستون سایز فابریک165.65.131656513300,000 تومان
  گلدستون سایز پهن175.60.131756013330,000 تومان
  گود یر ---165.65.131656513620,000 تومان
  یزد تایر ---165.65.131656513340,000 تومان
  یزد تایر ---175.60.131756013370,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن175.60.131756013700,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  آچیلس ساخت اندونزی175.70.131757013470,000 تومان
  بارز سایز فابریک175.70.131757013310,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی175.70.131757013490,000 تومان
  دنلوپ ساخت اندونزی175.60.131756013530,000 تومان
  دنلوپ ساخت اندونزی185.70.131857013550,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن165.70.131657013490,000 تومان
  رودستون ---175.70.131757013500,000 تومان
  رودستون ---185.70.131857013515,000 تومان
  زیتکس ساخت چین185.70.131857013490,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن175.70.131757013500,000 تومان
  فالکن ساخت تایلند175.70.131757013455,000 تومان
  فالکن ساخت تایلند205.60.132056013575,000 تومان
  لینگ لانگ ---175.70.131757013425,000 تومان
  مارشال سایز فابریک تیبا175.70.131757013460,000 تومان
  مکسیس ساخت اندونزی185.70.131857013540,000 تومان
  نکسن سایز فابریک تیبا175.70.131757013490,000 تومان
  هانکوک ساخت کره175.70.131757013525,000 تومان
  هانکوک سایز پهن205.60.132056013620,000 تومان
  هانکوک سایز پهن تیبا185.70.131857013590,000 تومان
  کومهو ساخت کره175.70.131757013530,000 تومان
  کویر تایر سایز فابریک175.70.131757013310,000 تومان
  یزد تایر سایز فابریک175.70.131757013330,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  آپولو ساخت هند185.65.151856515540,000 تومان
  آپولو ساخت هند205.60.152056015610,000 تومان
  آچیلس ساخت اندونزی185.65.151856515490,000 تومان
  آچیلس ساخت اندونزی205.60.152056015590,000 تومان
  اکسلرا ساخت اندونزی185.65.151856515530,000 تومان
  ایران تایر karena185.65.151856515450,000 تومان
  ایران تایر سایز پهن205.60.152056015500,000 تومان
  بارز سایز فابریک185.65.151856515450,000 تومان
  بارز سایز پهن205.60.152056015500,000 تومان
  بریجستون ساخت اندونزی185.65.151856515860,000 تومان
  بریجستون ساخت تایلند205.60.1520560151,000,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین185.65.151856515570,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین195.60.151956015610,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین205.60.152056015650,000 تومان
  تری انگل ساخت چین185.65.151856515580,000 تومان
  تری انگل ساخت چین195.65.151956515690,000 تومان
  تری انگل ساخت چین205.60.152056015740,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن185.65.151856515820,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن195.65.151956515890,000 تومان
  تویو ساخت کره205.60.152056015990,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان185.65.151856515620,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان195.60.151956015690,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان205.60.152056015780,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی185.65.151856515610,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی195.55.151955515670,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی205.60.152056015740,000 تومان
  دنلوپ سایز فابریک185.65.151856515700,000 تومان
  دنلوپ سایز پهن205.60.152056015860,000 تومان
  دنلوپ سایز پهن سمند195.65.151956515810,000 تومان
  رودستون N5000195.60.151956015800,000 تومان
  رودستون ساخت کره185.65.151856515750,000 تومان
  رودستون ساخت کره205.60.152056015900,000 تومان
  سایلون ساخت چین185.65.151856515540,000 تومان
  سایلون ساخت چین205.60.152056015650,000 تومان
  سومیتومو ---195.60.151956015860,000 تومان
  سومیتومو ---205.60.152056015930,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن185.65.151856515700,000 تومان
  سونار ساخت تایوان185.65.151856515530,000 تومان
  سونار ساخت تایوان195.55.151955515580,000 تومان
  سونار ساخت تایوان205.60.152056015630,000 تومان
  فالکن ---195.60.151956015850,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن205.60.152056015900,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن205.65.152056515990,000 تومان
  فالکن سایز فابریک185.65.151856515800,000 تومان
  لاسا ---185.65.151856515620,000 تومان
  لاسا ---195.55.151955515670,000 تومان
  لاسا ساخت ترکیه205.60.152056015700,000 تومان
  لوسینی ساخت تایوان185.65.151856515560,000 تومان
  لوسینی ساخت تایوان195.65.151956515610,000 تومان
  لوسینی سایز پهن205.60.152056015660,000 تومان
  لوفن ساخت کره185.65.151856515640,000 تومان
  لوفن ساخت کره205.60.152056015740,000 تومان
  لینگ لانگ ساخت چین185.65.151856515540,000 تومان
  لینگ لانگ سایز پهن205.60.152056015670,000 تومان
  مارشال ساخت کره185.65.151856515710,000 تومان
  مارشال سایز پهن سمند205.60.152056015840,000 تومان
  مکسس ساخت تایلند185.65.151856515600,000 تومان
  مکسس ساخت تایلند205.60.152056015770,000 تومان
  مکسس ساخت تایوان195.55.151955515710,000 تومان
  میشلن ساخت آلمان185.65.1518565151,350,000 تومان
  میشلن ساخت انگلیس195.65.1519565151,560,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه205.60.1520560151,700,000 تومان
  نانکن ---185.65.151856515650,000 تومان
  نانکن ---195.60.151956015730,000 تومان
  نانکن ---205.60.152056015790,000 تومان
  نکسن ---195.60.151956015870,000 تومان
  نکسن ساخت کره185.60.151856015780,000 تومان
  نکسن ساخت کره205.60.152056015900,000 تومان
  هانکوک ساخت کره185.65.151856515770,000 تومان
  هانکوک ساخت کره195.65.151956515880,000 تومان
  هانکوک ساخت کره205.60.152056015960,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند185.65.151856515590,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند195.65.151956515660,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند205.60.152056015740,000 تومان
  کورسا ساخت اندونزی185.65.151856515540,000 تومان
  کومهو ساخت کره185.65.151856515770,000 تومان
  کومهو ساخت کره195.65.151956515820,000 تومان
  کومهو ساخت کره205.60.152056015900,000 تومان
  کویر تایر ---185.65.151856515430,000 تومان
  کویر تایر ---205.60.152056015510,000 تومان
  کویر تایر سایز پهن سمند195.60.151956015480,000 تومان
  گلدستون GS2000185.65.151856515430,000 تومان
  گودیر ساخت آلمان205.60.152056015960,000 تومان
  یزد تایر ---185.65.151856515480,000 تومان
  یزد تایر ---195.65.151956515520,000 تومان
  یزد تایر ---205.60.152056015570,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن185.65.151856515870,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن195.65.151956515990,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن205.60.1520560151,050,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  آچیلس ساخت اندونزی185.65.141856514500,000 تومان
  آچیلس ساخت اندونزی205.60.142056014590,000 تومان
  اکسلرا ساخت اندونزی185.65.141856514530,000 تومان
  اکسلرا ساخت اندونزی205.60.142056014670,000 تومان
  ایران تایر ---185.65.141856514370,000 تومان
  بارز ---185.65.141856514410,000 تومان
  بارز ---205.60.142056014500,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین185.60.141856014590,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین195.65.141956514620,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین205.60.142056014670,000 تومان
  تری انگل ساخت چین185.65.141856514450,000 تومان
  تری انگل ساخت چین195.60.141956014500,000 تومان
  تری انگل ساخت چین205.60.142056014560,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن185.60.141856014760,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن195.65.141956514830,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن205.60.142056014900,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان185.65.141856514490,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان195.60.141956014540,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی185.65.141856514570,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی195.60.141956014630,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی205.60.142056014680,000 تومان
  دنا سایز فابریک185.65.141856514390,000 تومان
  دنا سایز پهن205.55.142055514480,000 تومان
  دنلوپ ساخت اندونزی195.60.141956014760,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن185.65.141856514720,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن205.60.142056014800,000 تومان
  رودستون ساخت کره185.65.141856514680,000 تومان
  رودستون ساخت کره195.60.141956014690,000 تومان
  رودستون ساخت کره205.60.142056014740,000 تومان
  رودستون ساخت کره205.65.142056514780,000 تومان
  رودستون سایز پهن پژو 405215.60.142156014780,000 تومان
  سایلون ساخت چین185.65.141856514500,000 تومان
  سومیتومو ---195.60.141956014685,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن205.60.142056014720,000 تومان
  سومیتومو سایز فابریک185.65.141856514610,000 تومان
  سونار ساخت تایوان185.65.141856514500,000 تومان
  سونار ساخت تایوان195.60.141956014570,000 تومان
  سونار ساخت تایوان205.60.142056014620,000 تومان
  فالکن ---205.60.142056014750,000 تومان
  فالکن ساخت تایلند195.60.141956014700,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن185.65.141856514660,000 تومان
  لوسینی سایز فابریک185.65.141856514590,000 تومان
  لوسینی سایز پهن پژو205.60.142056014670,000 تومان
  لوفن ساخت کره185.65.141856514610,000 تومان
  لوفن ساخت کره205.60.142056014705,000 تومان
  لینگ لانگ سايز فابریک185.65.141856514540,000 تومان
  لینگ لانگ سايز پهن205.60.142056014660,000 تومان
  مارشال ساخت کره195.60.141956014690,000 تومان
  مارشال ساخت کره جنوبی185.65.141856514640,000 تومان
  مارشال سایز پهن205.60.142056014750,000 تومان
  مکسس ساخت تایلند185.65.141856514580,000 تومان
  مکسس سایز پهن205.60.142056014670,000 تومان
  مکسس چهارفصل195.60.141956014630,000 تومان
  میشلن ساخت آلمان185.65.1418565141,090,000 تومان
  میشلن ساخت انگلیس185.65.1418565141,020,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه185.65.1418565141,050,000 تومان
  میشلن ساخت ژاپن195.60.1419560141,200,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان185.65.141856514550,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان205.60.142056014660,000 تومان
  نکسن ---185.65.141856514730,000 تومان
  نکسن ساخت کره195.60.141956014780,000 تومان
  نکسن ساخت کره205.60.142056014860,000 تومان
  هانکوک ---205.60.142056014990,000 تومان
  هانکوک ساخت کره185.65.141856514780,000 تومان
  هانکوک ساخت کره195.60.141956014920,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند185.65.141856514570,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند205.60.142056014660,000 تومان
  کومهو ساخت ویتنام185.65.141856514670,000 تومان
  کومهو ساخت کره195.60.141956014720,000 تومان
  کومهو ساخت کره205.60.142056014750,000 تومان
  کویر تایر ---205.60.142056014450,000 تومان
  کویر تایر سایز فابریک185.65.141856514350,000 تومان
  گلدستون سایز فابریک185.65.141856514290,000 تومان
  یزد تایر ---185.65.141856514395,000 تومان
  یزد تایر ---205.60.142056014520,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن185.65.141856514730,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن195.60.141956014760,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن205.60.142056014810,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  ایران تایر ---165.80.131658013270,000 تومان
  ایران تایر ---175.70.131757013295,000 تومان
  بارز ---175.70.131757013325,000 تومان
  بارز سایز فابریک165.80.131658013285,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی175.70.131757013440,000 تومان
  دنا فابریک وانت مزدا650-14650320,000 تومان
  دنا فابریک وانت پیکان560-13560230,000 تومان
  دنا لاستیک جلو وانت نیسان700-16700540,000 تومان
  دنا لاستیک عقب وانت پیکان590-13590250,000 تومان
  دنلوپ ---175.70.131757013480,000 تومان
  دنلوپ ساخت اندونزی165.80.131658013400,000 تومان
  رودستون دور سفید165.80.131658013390,000 تومان
  رودستون ساخت کره175.70.131757013470,000 تومان
  سومیتومو ---175.70.131757013490,000 تومان
  سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن165.80.131658013440,000 تومان
  مارشال دور سفید175.70.131757013390,000 تومان
  مکسیس ---165.80.131658013390,000 تومان
  مکسیس UE168175.80.131758013500,000 تومان
  نکسن دور سفید . چین165.80.131658013370,000 تومان
  نکسن ساخت کره175.70.131757013450,000 تومان
  کومهو ---175.60.131756013500,000 تومان
  کویر ---175.70.131757013315,000 تومان
  کویر سایز فابریک165.80.131658013280,000 تومان
  گلدستون فابریک وانت مزدا650-14650290,000 تومان
  گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان700-16700620,000 تومان
  گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان750-16750650,000 تومان
  یزد تایر ---165.80.131658013300,000 تومان
  یزد تایر ---175.70.131757013350,000 تومان

ارس - پوشیتا

آمپر باتریقیمت (تومان)
  150 420,000
  55 200,000
  60 210,000
  62 220,000
  70 250,000
  74 260,000

اطلس

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 345,000
  120 425,000
  150 500,000
  160 430,000
  170 560,000
  180 470,000
  200 660,000
  35 160,000
  45 190,000
  55 200,000
  60 220,000
  65 231,000
  66 230,000
  70 240,000
  74 250,000
  80 290,000
  88 320,000
  90 330,000

اوراستارت - سولایت - لاجیکس

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 320,000
  120 400,000
  150 480,000
  160 500,000
  170 510,000
  180 470,000
  200 580,000
  35 165,000
  45 175,000
  55 195,000
  60 205,000
  66 225,000
  70 245,000
  74 255,000
  80 230,000
  88 300,000
  90 305,000

اوربیتال (سپاهان)

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 (اسیدی) 320,000
  120 (اسیدی) 380,000
  150 ( اتمی ) 670,000
  150 (اسیدی) 475,000
  170 (اسیدی) 510,000
  200 ( اتمی ) 850,000
  200 (اسیدی) 600,000
  50 ( اتمی ) 270,000
  50 (اسیدی) 180,000
  55 ( اتمی ) 290,000
  55 (اسیدی) 190,000
  60 ( اتمی ) 310,000
  60 (اسیدی) 200,000
  66 ( اتمی ) 330,000
  66 (اسیدی) 220,000
  70 ( اتمی ) 340,000
  70 (اسیدی) 230,000
  74 ( اتمی ) 360,000
  74 (اسیدی) 250,000
  88 (اسیدی) 285,000

جگوار - تایگر

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 465,000
  120 550,000
  150 690,000
  200 900,000
  35 190,000
  45 220,000
  55 255,000
  60 280,000
  62 290,000
  66 305,000
  70 325,000
  74 345,000
  80 375,000
  88 410,000
  90 420,000

نیرو (صبا باطری)

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 اسیدی 460,000
  120 اسیدی 540,000
  150 اسیدی 660,000
  170 اسیدی 420,000
  200 اتمی 447,000
  200 اسیدی 850,000
  50 اتمی 260,000
  50 اسیدی 260,000
  55 اتمی 270,000
  55 اسیدی 270,000
  60 اتمی 290,000
  60 اسیدی 290,000
  66 اتمی 310,000
  66 اسیدی 310,000
  70 اسیدی 320,000
  74 اتمی 340,000
  74 اسیدی 340,000
  80 اسیدی 230,000
  88 اسیدی 240,000
  90 اتمی 400,000
  90 اسیدی 400,000

هایلوکس

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 345,000
  120 425,000
  150 505,000
  170 565,000
  200 665,000
  35 160,000
  45 190,000
  55 205,000
  60 225,000
  62 230,000
  66 235,000
  70 245,000
  75 250,000
  88 325,000
  90 330,000

پرادو

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 310,000
  120 370,000
  150 470,000
  160 500,000
  200 630,000
  35 150,000
  45 160,000
  55 170,000
  60 190,000
  62 195,000
  66 205,000
  70 220,000
  75 230,000
  88 275,000
  90 280,000

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 550,000
  120 470,000
  150 920,000
  160 490,000
  170 630,000
  180 530,000
  200 720,000
  35 230,000
  35 پوما 230,000
  45 285,000
  45 پوما 290,000
  55 340,000
  60 360,000
  62 270,000
  65 280,000
  66 390,000
  70 430,000
  74 430,000
  80 255,000
  88 510,000
  90 520,000