قیمت روز خودرو

قیمت لاستیک

قیمت باتری

ام جی

ام جی ، GS 2017 تحویل فوری 1397/04/17 1397/04/17 265,000,000 تومان
ام جی ، GT 2016 تحویل فوری 2 روز پیش 1397/04/20 160,000,000 تومان

ام وی ام

ام وی ام ، 315هاچ بک ‏ ، اسپرت اکسلنت 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 57,500,000 تومان
ام وی ام ، X22 ‏ ، دنده ای اسپرت اکسلنت 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 72,800,000 تومان
ام وی ام ، X22 ‏ ، دنده ای ساده 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 69,500,000 تومان
ام وی ام ، X22 ‏ ، اتوماتیک اسپرت اکسلنت 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 83,600,000 تومان
ام وی ام ، X22 ‏ ، اتوماتیک لاکچری 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 80,200,000 تومان
ام وی ام ، 110S ‏ ، اسپرت لاکچری 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 41,900,000 تومان
ام وی ام ، X33 S ‏ ، اتوماتیک اسپرت 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 96,200,000 تومان

برلیانس

برلیانس ، h230 ‏ ، دنده ای 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 43,684,000 تومان
برلیانس ، h230 ‏ ، دنده ای 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 45,500,000 تومان
برلیانس ، h230 ‏ ، اتوماتیک 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 50,500,000 تومان
برلیانس ، h230 ‏ ، اتوماتیک 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 49,274,000 تومان
برلیانس ، h320 ‏ ، 1.65 اتوماتیک 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 63,741,000 تومان
برلیانس ، h320 ‏ ، 1.65 دنده ای 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 61,100,000 تومان
برلیانس ، h320 ‏ ، 1.65 اتوماتیک 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 68,500,000 تومان
برلیانس ، h320 ‏ ، 1.65 دنده ای 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 56,836,000 تومان
برلیانس ، h330 ‏ ، 1.65 اتوماتیک 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 66,481,000 تومان
برلیانس ، h330 ‏ ، 1.65 اتوماتیک 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 72,000,000 تومان
برلیانس ، C3 کراس ‏ ، 1.65 لیتر 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 67,796,000 تومان
برلیانس ، C3 کراس ‏ ، 1.65 لیتر 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 74,500,000 تومان
برلیانس ، h220 ‏ ، اتوماتیک 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 49,274,000 تومان
برلیانس ، h220 ‏ ، دنده ای 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 45,500,000 تومان
برلیانس ، h220 ‏ ، دنده ای 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 43,684,000 تومان
برلیانس ، h220 ‏ ، اتوماتیک 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 49,500,000 تومان

پراید

پراید ، 132 ‏ ، SE 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 22,122,000 تومان
پراید ، 132 ‏ ، SE 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 23,900,000 تومان
پراید ، 111 ‏ ، SE 1397 تحویل 30روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 22,492,000 تومان
پراید ، 111 ‏ ، SE 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 25,300,000 تومان
پراید ، 131 ‏ ، SE 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 22,709,000 تومان
پراید ، 131 ‏ ، SE 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 24,000,000 تومان
پراید ، 151 ‏ ، SE 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 23,400,000 تومان

پژو

پژو ، 207 ‏ ، اتوماتیک 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 54,362,000 تومان
پژو ، 207 ‏ ، اتوماتیک 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 72,200,000 تومان
پژو ، 207 ‏ ، دنده ای 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 57,800,000 تومان
پژو ، 207 ‏ ، دنده ای 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 47,129,000 تومان
پژو ، پارس ‏ ، ساده 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 40,774,800 تومان
پژو ، پارس ‏ ، دوگانه سوز 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 46,500,000 تومان
پژو ، پارس ‏ ، اتوماتیک 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 64,000,000 تومان
پژو ، پارس ‏ ، ساده 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 45,500,000 تومان
پژو ، پارس ‏ ، LX 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 52,000,000 تومان
پژو ، پارس ‏ ، LX 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 42,663,000 تومان
پژو ، پارس ‏ ، دوگانه سوز 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 42,241,100 تومان
پژو ، پارس ‏ ، اتوماتیک 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 54,800,200 تومان
پژو ، 206 ‏ ، تیپ 2 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 36,286,900 تومان
پژو ، 206 ‏ ، تیپ 2 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 40,200,000 تومان
پژو ، 206 ‏ ، تیپ 5 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 48,500,000 تومان
پژو ، 206 ‏ ، تیپ 5 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 41,942,700 تومان
پژو ، 206 SD ‏ ، V8 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 42,763,100 تومان
پژو ، 206 SD ‏ ، V8 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 47,900,000 تومان
پژو ، 405 ‏ ، GLX 1397 دوگانه سوز - تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 34,745,200 تومان
پژو ، 405 ‏ ، GLX 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 35,100,000 تومان
پژو ، 405 ‏ ، SLX 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 39,000,000 تومان
پژو ، 405 ‏ ، SLX 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 35,105,900 تومان
پژو ، 405 ‏ ، GLX 1397 تک سوز - تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 32,944,600 تومان
پژو ، 2008 1397 تحویل 30 روزه 1397/04/04 1397/04/04 104,994,000 تومان
پژو ، 2008 1397 1397/04/04 1397/04/04 135,000,000 تومان

تویوتا

تویوتا ، C-HR 2018 آیکون - تحویل 25 روزه 1397/03/20 1397/03/20 275,000,000 تومان
تویوتا ، C-HR 2018 داینامیک - تحویل 25 روزه 1397/03/20 1397/03/20 279,000,000 تومان
تویوتا ، C-HR 2018 لانژ - تحویل 25 روزه 1397/03/20 1397/03/20 285,000,000 تومان
تویوتا ، C-HR 2018 پرمیوم - تحویل 25 روزه 1397/03/20 1397/03/20 289,000,000 تومان
تویوتا ، راوفور 2018 T3-V تحویل 30 روزه 1397/03/20 1397/03/20 349,500,000 تومان
تویوتا ، راوفور 2018 T3-E - تحویل 30 روزه 1397/03/20 1397/03/20 368,500,000 تومان
تویوتا ، پریوس ‏ ، تیپ C 2017 تحویل 30 روزه 1397/03/20 1397/03/20 191,500,000 تومان
تویوتا ، پریوس ‏ ، تیپ 2 2017 تحویل 30 روزه 1397/03/20 1397/03/20 194,500,000 تومان
تویوتا ، پریوس ‏ ، تیپ 3 2017 تحویل 30 روزه 1397/03/20 1397/03/20 207,000,000 تومان

تیبا

تیبا ، هاچ بک ‏ ، EX 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 30,821,000 تومان
تیبا ، هاچ بک ‏ ، EX 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 30,900,000 تومان
تیبا ، صندوق دار ‏ ، SX 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 27,507,000 تومان
تیبا ، صندوق دار ‏ ، SX 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 27,300,000 تومان

جک

جک ، S3 ‏ ، اتوماتیک 1397 تحویل یکماهه 4 روز پیش 1397/04/23 105,500,000 تومان

چانگان

چانگان ، CS 35 (مونتاژ) 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 74,952,000 تومان
چانگان ، CS 35 (مونتاژ) 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 84,500,000 تومان

چری

چری ، آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو) 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 100,600,000 تومان
چری ، تیگو 7 ‏ ، اکسلنت 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 177,000,000 تومان
چری ، آریزو 5 ‏ ، دنده ای لاکچری 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 81,000,000 تومان
چری ، تیگو 5 ‏ ، IE 1397 تحویل فوری 5 ساعت پیش 1397/04/27 128,200,000 تومان
چری ، تیگو 5 ‏ ، IL 1397 تحویل فوری 5 ساعت پیش 1397/04/27 122,100,000 تومان

دنا

دنا ، 1.7 لیتر 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 46,989,400 تومان
دنا ، 1.7 لیتر 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 50,600,000 تومان
دنا ، پلاس ‏ ، توربو 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 58,088,200 تومان
دنا ، پلاس ‏ ، ساده 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 65,000,000 تومان
دنا ، پلاس ‏ ، توربو 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 79,500,000 تومان
دنا ، پلاس ‏ ، ساده 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 53,265,800 تومان

رانا

رانا ، LX 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 39,509,200 تومان
رانا ، LX 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 42,500,000 تومان

رنو

رنو ، تلیسمان ‏ ، E3 2018 تحویل 30 روزه 1397/02/16 1397/02/16 271,000,000 تومان
رنو ، کولیوس 2018 تحویل 30 روزه 1397/02/16 1397/02/16 325,000,000 تومان
رنو ، کپچر 2017 تحویل 30 روزه 1397/04/02 1397/04/02 132,167,000 تومان
رنو ، کپچر 2017 قیمت بازار 1397/04/02 1397/04/02 188,000,000 تومان
رنو ، داستر ‏ ، SE دیفرانسیل جلو 2017 تحویل 15 روزه 1397/02/17 1397/02/17 144,500,000 تومان
رنو ، داستر ‏ ، SE دیفرانسیل جلو 2017 قیمت بازار 1397/02/17 1397/02/17 142,000,000 تومان
رنو ، تندر90 ‏ ، E2 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 43,771,000 تومان
رنو ، تندر90 ‏ ، پلاس اتوماتیک 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 73,600,000 تومان
رنو ، تندر90 ‏ ، E2 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 56,000,000 تومان
رنو ، تندر90 ‏ ، پلاس دنده ای 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 66,500,000 تومان
رنو ، تندر90 ‏ ، پلاس اتوماتیک 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 53,923,400 تومان
رنو ، تندر90 ‏ ، پلاس دنده ای 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 46,069,900 تومان
رنو ، ساندرو استپ وی ‏ ، اتوماتیک 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 61,000,000 تومان
رنو ، ساندرو استپ وی ‏ ، دنده ای 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 53,877,000 تومان
رنو ، ساندرو ‏ ، اتوماتیک 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 54,644,000 تومان
رنو ، ساندرو ‏ ، اتوماتیک 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 76,000,000 تومان
رنو ، ساندرو ‏ ، دنده ای 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 66,000,000 تومان
رنو ، ساندرو ‏ ، دنده ای 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 48,956,000 تومان
رنو ، پارس تندر 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 48,264,200 تومان
رنو ، پارس تندر 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 59,000,000 تومان

ساینا

ساینا ، EX دنده ای 1397 تحویل 10 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 31,143,000 تومان
ساینا ، EX دنده ای 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 31,500,000 تومان
ساینا ، اتوماتیک 1397 تحویل 45 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 42,102,000 تومان
ساینا ، اتوماتیک 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 41,700,000 تومان

سمند

سمند ، سورن ‏ ، ELX 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 41,128,500 تومان
سمند ، سورن ‏ ، ELX 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 45,700,000 تومان
سمند ، سورن ‏ ، ELX توربو 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 54,200,000 تومان
سمند ، سورن ‏ ، ELX توربو 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 42,941,700 تومان
سمند ، LX ‏ ، EF7 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 34,338,200 تومان
سمند ، LX ‏ ، EF7 دوگانه سوز 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 40,400,000 تومان
سمند ، LX ‏ ، ساده 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 37,200,000 تومان
سمند ، LX ‏ ، EF7 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 38,000,000 تومان
سمند ، LX ‏ ، EF7 دوگانه سوز 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 36,617,000 تومان
سمند ، LX ‏ ، ساده 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 33,535,400 تومان

سوزوکی

سوزوکی ، گراند ویتارا (مونتاژ) ‏ ، 2.4 لیتر اتوماتیک 1397 تحویل 30 روزه 1397/04/02 1397/04/02 161,305,000 تومان
سوزوکی ، گراند ویتارا (مونتاژ) ‏ ، 2.4 لیتر اتوماتیک 1397 قیمت بازار 1397/04/02 1397/04/02 240,000,000 تومان

کیا

کیا ، سورنتو ‏ ، ساده 2016 تحویل 30 روزه 1397/04/03 1397/04/03 303,572,100 تومان
کیا ، سورنتو ‏ ، GT لاین 2018 تحویل 90 روزه 1397/04/03 1397/04/03 354,916,000 تومان
کیا ، اپتیما هیبرید 2018 تحویل 90 روزه 1397/04/03 1397/04/03 227,430,000 تومان
کیا ، سراتو ‏ ، 2.0 لیتر اتوماتیک 2018 تحویل 60 روزه 1397/04/03 1397/04/03 219,607,000 تومان
کیا ، اسپورتیج ‏ ، GT لاین 2017 تحویل 60 روزه 1397/04/03 1397/04/03 319,000,000 تومان
کیا ، کارنز 2017 تحویل 90 روزه 1397/04/03 1397/04/03 249,428,000 تومان
کیا ، اپتیما ‏ ، GT لاین 2016 تحویل 30 روزه 1397/04/03 1397/04/03 234,183,742 تومان
کیا ، پیکانتو 2016 تحویل 30 روزه 1397/04/03 1397/04/03 99,105,000 تومان
کیا ، پیکانتو 2016 قیمت بازار 1397/04/03 1397/04/03 115,000,000 تومان
کیا ، سراتو (مونتاژ) ‏ ، 1.6 لیتر ساده 1397 تحویل 20 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 87,924,000 تومان
کیا ، سراتو (مونتاژ) ‏ ، 1.6 لیتر ساده 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 106,000,000 تومان
کیا ، سراتو (مونتاژ) ‏ ، 1.6 لیتر آپشنال 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 120,000,000 تومان
کیا ، سراتو (مونتاژ) ‏ ، 2.0 لیتر ساده 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 139,000,000 تومان
کیا ، سراتو (مونتاژ) ‏ ، 2.0 لیتر آپشنال 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 150,000,000 تومان
کیا ، سراتو (مونتاژ) ‏ ، 2.0 لیتر آپشنال 1397 تحویل 20 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 113,062,000 تومان
کیا ، سراتو (مونتاژ) ‏ ، 2.0 لیتر ساده 1397 تحویل 20 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 104,362,000 تومان
کیا ، سراتو (مونتاژ) ‏ ، 1.6 لیتر آپشنال 1397 تحویل 20 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 93,813,000 تومان

لیفان

لیفان ، X50 ‏ ، اتوماتیک 1397 تحویل یکماهه 5 ساعت پیش 1397/04/27 86,500,000 تومان
لیفان ، X60 ‏ ، اتوماتیک 1397 تحویل یکماهه 5 ساعت پیش 1397/04/27 97,500,000 تومان
لیفان ، 820 1397 تحویل یکماهه 1397/03/23 1397/03/23 109,900,000 تومان
لیفان ، 820 1397 قیمت بازار 1397/03/23 1397/03/23 105,000,000 تومان

میتسوبیشی

میتسوبیشی ، ASX ‏ ، تیپ 4 2018 تحویل 90 روزه 1397/03/28 1397/03/28 259,000,000 تومان
میتسوبیشی ، ASX ‏ ، تیپ 4 2018 1397/03/28 1397/03/28 320,000,000 تومان
میتسوبیشی ، اوتلندر ‏ ، تیپ 5 2018 تحویل 90 روزه 1397/04/02 1397/04/02 359,000,000 تومان
میتسوبیشی ، اوتلندر ‏ ، تیپ 5 2018 1397/04/02 1397/04/02 410,000,000 تومان
میتسوبیشی ، میراژ 2018 تحویل 60 روزه 1397/04/02 1397/04/02 118,000,000 تومان
میتسوبیشی ، میراژ 2018 1397/04/02 1397/04/02 125,000,000 تومان
میتسوبیشی ، اوتلندر PHEV 2018 تحویل 90 روزه 1397/02/24 1397/02/24 317,000,000 تومان
میتسوبیشی ، لنسر ‏ ، 1.8 لیتر اتوماتیک 2018 تحویل 30 روزه 1397/04/02 1397/04/02 210,000,000 تومان
میتسوبیشی ، لنسر ‏ ، 1.8 لیتر اتوماتیک 2018 1397/04/02 1397/04/02 245,000,000 تومان

نیسان

نیسان ، جوک ‏ ، اسپرت 2017 تحویل 5 روزه 1397/03/22 1397/03/22 265,000,000 تومان
نیسان ، جوک ‏ ، اسکای پک 2017 تحویل 5 روزه 1397/03/22 1397/03/22 191,000,000 تومان
نیسان ، جوک ‏ ، پلاتینیوم 2017 تحویل 5 روزه 1397/03/22 1397/03/22 202,000,000 تومان
نیسان ، وانت زامیاد ‏ ، دوگانه سوز 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 41,448,000 تومان
نیسان ، وانت زامیاد ‏ ، بنزین 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 38,000,000 تومان
نیسان ، وانت زامیاد ‏ ، دوگانه سوز 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 42,000,000 تومان
نیسان ، وانت زامیاد ‏ ، بنزین 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 37,628,000 تومان

وانت

وانت ، آریسان 1397 دوگانه سوز - تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 31,786,100 تومان
وانت ، آریسان 1397 5 ساعت پیش 1397/04/27 29,500,000 تومان

هایما

هایما ، S5 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 98,640,200 تومان
هایما ، S5 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 125,000,000 تومان
هایما ، S7 ‏ ، 1.8 لیتر توربو 1397 تحویل 30 روزه 5 ساعت پیش 1397/04/27 104,311,400 تومان
هایما ، S7 ‏ ، 1.8 لیتر توربو 1397 قیمت بازار 5 ساعت پیش 1397/04/27 148,000,000 تومان

هیوندای

هیوندای ، النترا 2018 تحویل 60 روزه - آسان موتور 1397/04/03 1397/04/03 224,570,000 تومان
هیوندای ، توسان (ix35) 2017 تحویل 30 روزه - آسان موتور 1397/04/03 1397/04/03 250,461,000 تومان
هیوندای ، سوناتا 2016 تحویل 30 روزه 1397/04/03 1397/04/03 243,979,000 تومان
هیوندای ، سانتافه (ix45) 2016 تحویل 30 روزه - آسان موتور 1397/04/03 1397/04/03 287,298,000 تومان

تیوپ

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  تیوپ ---13018,000 تومان
  تیوپ ---14020,000 تومان
  تیوپ ---15022,000 تومان

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  بریجستون سایز ویتارا225.65.1722565171,400,000 تومان
  بریجستون فابریک تویوتا پرادو265.65.1726565171,450,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن255.35.1825535181,080,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن265.60.1826560181,230,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن265.65.1726565171,090,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن275.65.1727565171,150,000 تومان
  دنلوپ سایز فابریک تویوتا پرادو GX216.65.1721665171,200,000 تومان
  دنلوپ فابریک تویوتا پرادو GX265.65.1726565171,200,000 تومان
  دنلوپ فابریک موهاوی و پرادو265.60.1826560181,280,000 تومان
  رودستون MVM X33 و لیفان X60215.65.162156516580,000 تومان
  رودستون سایز فابریک توسان225.55.182255518800,000 تومان
  رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو245.70.162457016730,000 تومان
  رودستون سایز فابریک سانتافه235.60.182356018660,000 تومان
  رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا225.70.162257016710,000 تومان
  رودستون سایز فابریک وراکروز245.60.182456018840,000 تومان
  رودستون سایز پهن ویتارا235.70.162357016740,000 تومان
  رودستون سایز کیا اسپورتیج235.55.182355518710,000 تومان
  فالکن ---255.55.1825555181,060,000 تومان
  فالکن ---265.60.1826560181,210,000 تومان
  فالکن ---265.70.172657017920,000 تومان
  فالکن ---285.60.1828560181,270,000 تومان
  فالکن سایز فابریک اسپورتیج235.55.182355518930,000 تومان
  مکسس سایز ویتارا225.65.172256517680,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه205.50.1720550171,100,000 تومان
  میشلن سایز پورشه کاین295.35.2129535213,300,000 تومان
  نکسن MVM X33 و لیفان X60215.65.162156516640,000 تومان
  نکسن سایز سانگ یانگ اکتیون255.60.182556018950,000 تومان
  نکسن سایز فابریک اسپورتیج235.55.182355518820,000 تومان
  نکسن سایز فابریک سانتافه235.60.182356018800,000 تومان
  نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا225.70.162257016750,000 تومان
  نکسن سایز فابریک موهاوی265.60.182656018915,000 تومان
  نکسن سایز فابریک ویتارا225.65.172256517730,000 تومان
  نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا235.70.162357016770,000 تومان
  هانکوک سایز فابریک اسپورتیج235.55.182355518940,000 تومان
  هانکوک سایز فابریک سانتافه و سورنتو235.60.182356018880,000 تومان
  هانکوک سایز فابریک نیو سانتافه235.55.1923555191,070,000 تومان
  هانکوک سایز فابریک وراکروز245.60.182456018940,000 تومان
  کومهو MVM X33 و لیفان X60215.65.162156516650,000 تومان
  گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا235.70.162357016710,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن265.65.1726565171,100,000 تومان

رینگ

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  تندر 90 فولادی15080,000 تومان
  خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 آلومینیومی150170,000 تومان
  خانواده پژو . 5 پره رونال‏ آلومینیومی150175,000 تومان
  خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی160210,000 تومان
  خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی150175,000 تومان
  خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 فابریک پژو LX150170,000 تومان
  خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی150175,000 تومان
  رینگ تندر 90 - AR015 آلومینیومی---0190,000 تومان
  رینگ خانواده : 206 , 405 و ... فولادی14043,000 تومان
  رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... آلومینیومی140145,000 تومان
  رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... فولادی15049,000 تومان
  رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... فولادی13038,000 تومان
  رینگ فابریک 207 فابریک 207150170,000 تومان
  رینگ پراید آلومینیومی130125,000 تومان

زنجیر چرخ

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  زنجیر چرخ ---13057,000 تومان
  زنجیر چرخ ---14067,000 تومان
  زنجیر چرخ ---15072,000 تومان

قالپاق

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  قالپاق L90 طرح جدید1507,500 تومان
  قالپاق L90 فابریک1507,000 تومان
  قالپاق تیبا ---1306,500 تومان
  قالپاق رانا ---1407,000 تومان
  قالپاق زانتیا فابریک1508,500 تومان
  قالپاق سمند ---1506,500 تومان
  قالپاق سمند طرح جدید1507,500 تومان
  قالپاق مزدا سواری 323 ---1407,000 تومان
  قالپاق مزدا وانت ---1406,500 تومان
  قالپاق پراید ---1304,500 تومان
  قالپاق پژو 206 ---1405,500 تومان
  قالپاق پژو 206 طرح جدید1405,500 تومان
  قالپاق پژو 405 ---1407,000 تومان
  قالپاق پیکان ---1305,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  آچیلس سایز پهن175.60.131756013340,000 تومان
  آچیلس گل جهت دار165.65.131656513320,000 تومان
  اورنت 165.65.131656513330,000 تومان
  اورنت ---175.60.131756013360,000 تومان
  اکسلرا ساخت اندونزی165.65.131656513360,000 تومان
  اکسلرا ساخت اندونزی175.60.131756013390,000 تومان
  ایران تایر سایز فابریک165.65.131656513235,000 تومان
  بارز سایز فابریک165.65.131656513230,000 تومان
  بارز سایز پهن175.60.131756013260,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین165.65.131656513360,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین175.60.131756013430,000 تومان
  تاندر ساخت تایلند165.65.131656513350,000 تومان
  تاندر ساخت تایلند175.60.131756013380,000 تومان
  تری انگل ساخت چین165.65.131656513310,000 تومان
  تری انگل ساخت چین175.70.131757013360,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن165.65.131656513460,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن175.60.131756013490,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان165.65.131656513330,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان175.70.131757013380,000 تومان
  جی تی سایز پهن175.60.131756013430,000 تومان
  جی تی چین165.65.131656513360,000 تومان
  دنا سایز فابریک165.65.131656513235,000 تومان
  دنا سایز پهن175.60.131756013260,000 تومان
  دنلوپ ساخت اندونزی165.65.131656513400,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن175.60.131756013460,000 تومان
  رودستون ---175.60.131756013430,000 تومان
  رودستون ساخت کره165.65.131656513370,000 تومان
  سایلون ساخت چین165.65.131656513305,000 تومان
  سومیتو ساخت ژاپن175.70.131757013440,000 تومان
  سونار ساخت تایوان165.65.131656513355,000 تومان
  سونار ساخت تایوان175.60.131756013380,000 تومان
  فالکن ساخت تایلند165.65.131656513320,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن175.60.131756013440,000 تومان
  لاسا ساخت ترکیه165.65.131656513380,000 تومان
  لاسا ساخت ترکیه175.65.131756513420,000 تومان
  لوسینی سایز پهن175.60.131756013405,000 تومان
  لوفن ساخت کره165.65.131656513410,000 تومان
  لوفن ساخت کره175.60.131756013440,000 تومان
  لینگ لانگ ساخت چین165.65.131656513320,000 تومان
  لینگ لانگ ساخت چین175.60.131756013325,000 تومان
  مارشال ساخت کره175.60.131756013420,000 تومان
  مارشال سایز فابریک165.65.131656513380,000 تومان
  مکسس ساخت تایلند165.65.131656513340,000 تومان
  مکسس ساخت تایوان175.60.131756013380,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه175.70.131757013700,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان165.65.131656513360,000 تومان
  نانکن ساخت کره175.60.131756013390,000 تومان
  نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری175.60.131756013460,000 تومان
  نکسن سایز فابریک165.65.131656513365,000 تومان
  هانکوک ---165.65.131656513410,000 تومان
  هانکوک ---175.60.131756013500,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند165.65.131656513360,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند175.60.131756013400,000 تومان
  پریمول ساخت چین165.65.131656513275,000 تومان
  کورسا ساخت اندونزی165.65.131656513340,000 تومان
  کومهو ساخت ویتنام175.60.131756013445,000 تومان
  کومهو ساخت کره165.65.131656513390,000 تومان
  کویر تایر ---165.65.131656513240,000 تومان
  کویر تایر ---175.60.131756013260,000 تومان
  گلدستون سایز فابریک165.65.131656513210,000 تومان
  گلدستون سایز پهن175.60.131756013245,000 تومان
  گود یر ---165.65.131656513385,000 تومان
  یزد تایر ---165.65.131656513250,000 تومان
  یزد تایر ---175.60.131756013260,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن175.60.131756013470,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  آچیلس ساخت اندونزی175.70.131757013370,000 تومان
  بارز سایز فابریک175.70.131757013300,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی175.70.131757013390,000 تومان
  دنلوپ ساخت اندونزی175.60.131756013430,000 تومان
  دنلوپ ساخت اندونزی185.70.131857013450,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن165.70.131657013390,000 تومان
  رودستون ---175.70.131757013400,000 تومان
  رودستون ---185.70.131857013415,000 تومان
  زیتکس ساخت چین185.70.131857013390,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن175.70.131757013400,000 تومان
  فالکن ساخت تایلند175.70.131757013355,000 تومان
  فالکن ساخت تایلند205.60.132056013475,000 تومان
  لینگ لانگ ---175.70.131757013375,000 تومان
  مارشال سایز فابریک تیبا175.70.131757013360,000 تومان
  مکسیس ساخت اندونزی185.70.131857013440,000 تومان
  نکسن سایز فابریک تیبا175.70.131757013390,000 تومان
  هانکوک ساخت کره175.70.131757013425,000 تومان
  هانکوک سایز پهن205.60.132056013520,000 تومان
  هانکوک سایز پهن تیبا185.70.131857013490,000 تومان
  کومهو ساخت کره175.70.131757013430,000 تومان
  کویر تایر سایز فابریک175.70.131757013295,000 تومان
  یزد تایر سایز فابریک175.70.131757013310,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  آپولو ساخت هند185.65.151856515410,000 تومان
  آپولو ساخت هند205.60.152056015490,000 تومان
  آچیلس ساخت اندونزی185.65.151856515430,000 تومان
  آچیلس ساخت اندونزی205.60.152056015530,000 تومان
  اکسلرا ساخت اندونزی185.65.151856515450,000 تومان
  ایران تایر karena185.65.151856515300,000 تومان
  ایران تایر سایز پهن205.60.152056015370,000 تومان
  بارز سایز فابریک185.65.151856515300,000 تومان
  بارز سایز پهن205.60.152056015350,000 تومان
  بریجستون ساخت اندونزی185.65.151856515630,000 تومان
  بریجستون ساخت تایلند205.60.152056015750,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین185.65.151856515450,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین195.60.151956015480,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین205.60.152056015500,000 تومان
  تری انگل ساخت چین185.65.151856515420,000 تومان
  تری انگل ساخت چین195.50.151955015475,000 تومان
  تری انگل ساخت چین205.60.152056015500,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن185.65.151856515655,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن195.65.151956515730,000 تومان
  تویو ساخت کره205.60.152056015770,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان185.65.151856515480,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان195.60.151956015540,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان205.60.152056015580,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی185.65.151856515480,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی195.55.151955515545,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی205.60.152056015550,000 تومان
  دنلوپ سایز فابریک185.65.151856515590,000 تومان
  دنلوپ سایز پهن205.60.152056015700,000 تومان
  دنلوپ سایز پهن سمند195.65.151956515670,000 تومان
  رودستون N5000195.65.151956515660,000 تومان
  رودستون ساخت کره185.65.151856515560,000 تومان
  رودستون ساخت کره205.60.152056015700,000 تومان
  سایلون ساخت چین185.65.151856515390,000 تومان
  سایلون ساخت چین205.60.152056015455,000 تومان
  سومیتومو ---195.60.151956015580,000 تومان
  سومیتومو ---205.60.152056015680,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن185.65.151856515550,000 تومان
  سونار ساخت تایوان185.65.151856515470,000 تومان
  سونار ساخت تایوان195.55.151955515500,000 تومان
  سونار ساخت تایوان205.60.152056015515,000 تومان
  فالکن ---195.60.151956015635,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن205.60.152056015660,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن205.65.152056515670,000 تومان
  فالکن سایز فابریک185.65.151856515540,000 تومان
  لاسا ---185.65.151856515490,000 تومان
  لاسا ---195.55.151955515540,000 تومان
  لاسا ساخت ترکیه205.60.152056015560,000 تومان
  لافن ساخت کره185.65.151856515455,000 تومان
  لافن ساخت کره205.60.152056015525,000 تومان
  لوسینی ساخت تایوان185.65.151856515460,000 تومان
  لوسینی ساخت تایوان195.65.151956515465,000 تومان
  لوسینی سایز پهن205.60.152056015520,000 تومان
  لوفن ساخت کره185.65.151856515540,000 تومان
  لوفن ساخت کره205.60.152056015645,000 تومان
  لینگ لانگ ساخت چین185.65.151856515380,000 تومان
  لینگ لانگ سایز پهن205.60.152056015485,000 تومان
  مارشال ساخت کره185.65.151856515550,000 تومان
  مارشال سایز پهن سمند205.60.152056015680,000 تومان
  مکسس ساخت تایلند185.65.151856515470,000 تومان
  مکسس ساخت تایلند205.60.152056015590,000 تومان
  مکسس ساخت تایوان195.55.151955515560,000 تومان
  میشلن ساخت آلمان185.65.151856515790,000 تومان
  میشلن ساخت انگلیس195.65.151956515910,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه205.60.1520560151,050,000 تومان
  نانکن ---185.65.151856515460,000 تومان
  نانکن ---195.60.151956015515,000 تومان
  نانکن ---205.60.152056015560,000 تومان
  نکسن ---195.60.151956015650,000 تومان
  نکسن ساخت کره185.60.151856015600,000 تومان
  نکسن ساخت کره205.60.152056015700,000 تومان
  هانکوک ساخت کره185.65.151856515600,000 تومان
  هانکوک ساخت کره195.65.151956515660,000 تومان
  هانکوک ساخت کره205.60.152056015740,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند185.65.151856515400,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند195.65.151956515490,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند205.60.152056015520,000 تومان
  کورسا ساخت اندونزی185.65.151856515420,000 تومان
  کومهو ساخت کره185.65.151856515580,000 تومان
  کومهو ساخت کره195.65.151956515650,000 تومان
  کومهو ساخت کره205.60.152056015720,000 تومان
  کویر تایر ---185.65.151856515280,000 تومان
  کویر تایر ---205.60.152056015360,000 تومان
  کویر تایر سایز پهن سمند195.60.151956015320,000 تومان
  گلدستون GS2000185.65.151856515230,000 تومان
  گودیر ساخت آلمان205.60.152056015705,000 تومان
  یزد تایر ---185.65.151856515300,000 تومان
  یزد تایر ---195.65.151956515350,000 تومان
  یزد تایر ---205.60.152056015390,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن185.65.151856515600,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن195.65.151956515680,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن205.60.152056015720,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  بریجستون ساخت اندونزی225.70.1622570161,500,000 تومان
  بریجستون ساخت اندونزی235.55.1923555191,750,000 تومان
  بریجستون ساخت ژاپن235.55.1823555182,200,000 تومان
  تری انگل ساخت چین205.50.162055016570,000 تومان
  تری انگل ساخت چین215.65.162156516660,000 تومان
  تری انگل ساخت چین225.60.1722560176,900,007 تومان
  تری انگل ساخت چین235.55.1723555176,400,007 تومان
  تری انگل ساخت چین235.60.162356016740,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن215.50.172155017890,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن215.55.172155517890,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن225.45.1822545181,070,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن225.50.172255017900,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن225.60.1822560181,030,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن235.55.1823555181,170,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن245.40.1824540181,080,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان205.50.162055016670,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان205.55.162055516680,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان215.65.162156516800,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان225.65.1722565171,000,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان235.55.1723555171,000,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان235.60.162356016900,000 تومان
  جینیو ساخت چین235.55.172355517730,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن205.55.162055516850,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن215.55.162155516930,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن225.45.172254517950,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن245.40.1824540181,750,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن245.45.1824545181,570,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن245.45.1924545191,600,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن265.65.1726565171,600,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن265.70.1726570171,700,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن265.75.1626575161,750,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن275.35.1827535181,500,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن275.70.1627570161,650,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن285.60.1828560181,860,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن285.65.1728565171,800,000 تومان
  دنلوپ سايز تویوتا آریون215.45.1721545171,100,000 تومان
  دنلوپ سايز فابریک کمری215.60.162156016970,000 تومان
  دنلوپ فابریک اسپورتیج و تویوتا راو4235.55.1823555181,600,000 تومان
  رودستون ---215.55.162155516970,000 تومان
  رودستون ---235.55.1723555171,180,000 تومان
  رودستون ساخت کره205.50.162055016680,000 تومان
  رودستون ساخت کره205.55.162055516920,000 تومان
  رودستون ساخت کره215.55.1721555171,150,000 تومان
  رودستون ساخت کره215.60.1621560161,010,000 تومان
  رودستون ساخت کره225.50.1722550171,170,000 تومان
  رودستون ساخت کره225.65.1822565181,270,000 تومان
  رودستون ساخت کره225.70.1622570161,130,000 تومان
  رودستون ساخت کره235.55.1823555181,380,000 تومان
  رودستون ساخت کره235.60.1823560181,340,000 تومان
  رودستون ساخت کره245.60.1824560181,400,000 تومان
  رودستون ساخت کره255.55.1825555181,380,000 تومان
  رودستون ساخت کره جنوبی215.50.1721550171,150,000 تومان
  رودستون ساخت کره جنوبی265.35.1826535181,450,000 تومان
  رودستون ساخت کره جنوبی275.35.1827535181,520,000 تومان
  رودستون سايز X33 و لیفان X60215.65.1621565161,050,000 تومان
  رودستون سايز اصلی رونیز و کوراندو245.70.1624570161,200,000 تومان
  رودستون سايز اصلی کاپرا235.70.1623570161,330,000 تومان
  رودستون فابریک جنسیس235.50.1823550181,320,000 تومان
  رودستون فابریک موهاوی265.60.1826560181,420,000 تومان
  رودستون فابریک نیو سوناتا و نیو اپتیما225.45.1822545181,260,000 تومان
  رودستون فابریک هیوندای توسان225.55.1822555181,310,000 تومان
  رودستون فابریک کیا سراتو215.45.1721545171,080,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن205.55.162055516780,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن215.50.1721550171,000,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن215.55.162155516800,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن215.60.162156016880,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن225.45.1822545181,240,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن235.55.1823555181,060,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن235.60.162356016950,000 تومان
  سومیتومو سایز پهن ماکسیما225.55.162255516840,000 تومان
  فالکن ---225.45.172254517970,000 تومان
  فالکن ---235.65.1723565171,030,000 تومان
  فالکن ساخت تایلند215.60.162156016750,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن205.45.162054516700,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن205.50.162055016740,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن205.60.162056016770,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن205.65.162056516830,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن215.45.172154517830,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن215.55.162155516800,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن215.55.172155517970,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن215.60.162156016970,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن225.40.182254018990,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن225.45.172254517960,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن225.45.1822545181,140,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن225.50.172255017950,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن235.50.1823550181,120,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن235.55.172355517970,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن235.60.162356016910,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن245.40.1824540181,270,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن245.45.1724545171,090,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن245.45.1824545181,230,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن255.40.1825540181,320,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن255.45.1825545181,300,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن265.35.1826535181,460,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن275.40.1827540181,500,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا3205.55.162055516760,000 تومان
  لاسا ---205.55.162055516650,000 تومان
  لاسا ---215.45.172154517740,000 تومان
  لوسینی ساخت تایوان205.50.162055016610,000 تومان
  لوسینی سایز فابریک205.55.162055516580,000 تومان
  لوسینی سایز لاستیک سراتو215.45.172154517780,000 تومان
  لوسینی سایز لاستیک سراتو215.60.162156016700,000 تومان
  لوسینی سایز لاستیک ماکسیما215.55.162155516700,000 تومان
  مارشال ساخت کره215.45.172154517810,000 تومان
  مارشال ساخت کره225.55.162255516830,000 تومان
  مارشال سايز اصلی هیوندای آزرا245.60.1824560181,200,000 تومان
  مارشال سايز سوناتا 6 سیلندر- کمری215.60.162156016790,000 تومان
  مونتانا ساخت اندونزی215.45.172154517650,000 تومان
  مکسس سایز MG6215.65.162156516860,000 تومان
  مکسس سایز هیوندای النترا205.55.162055516720,000 تومان
  میشلن ساخت آلمان205.55.162055516840,000 تومان
  میشلن ساخت آلمان215.55.162155516980,000 تومان
  میشلن ساخت آلمان215.60.162156016930,000 تومان
  میشلن ساخت آلمان225.55.1622555161,100,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه215.45.1721545171,210,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه225.45.1822545181,500,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه225.50.1722550171,230,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه235.55.1823555181,600,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه235.60.1623560161,190,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه245.45.1824545181,750,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه255.55.1825555182,600,000 تومان
  میشلن سایز BMW X3 - محور عقب275.40.1927540193,050,000 تومان
  میشلن سایز BMW X3245.45.1924545192,950,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان195.50.161955016560,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان205.45.162054516585,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان205.50.162055016580,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان215.55.172155517710,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان225.45.162254516690,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان225.55.172255517750,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان235.55.172355517790,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان245.65.172456517920,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان255.40.182554018920,000 تومان
  نکسن ---215.45.172154517800,000 تومان
  نکسن ---225.50.182255018950,000 تومان
  نکسن ساخت تایوان225.65.172256517830,000 تومان
  نکسن ساخت کره205.50.162055016600,000 تومان
  نکسن ساخت کره205.55.162055516650,000 تومان
  نکسن ساخت کره215.55.162155516700,000 تومان
  نکسن ساخت کره215.65.162156516710,000 تومان
  نکسن ساخت کره225.45.182254518850,000 تومان
  نکسن ساخت کره225.55.162255516740,000 تومان
  نکسن ساخت کره225.55.182255518910,000 تومان
  نکسن ساخت کره225.70.162257016780,000 تومان
  نکسن ساخت کره235.60.182356018920,000 تومان
  نکسن ساخت کره235.70.162357016860,000 تومان
  نکسن ساخت کره265.60.182656018840,000 تومان
  نکسن ساخت کره جنوبی215.60.162156016705,000 تومان
  نکسن سايز اصلی رونیز و کوراندو245.70.162457016920,000 تومان
  نکسن سایز فابریک آزرا235.55.172355517820,000 تومان
  نکسن سایز لاستیک اپتیما215.50.172155017810,000 تومان
  نکسن سایز لاستیک جنسیس235.50.182355018940,000 تومان
  نکسن سایز لاستیک جنسیس235.55.182355518950,000 تومان
  نکسن فابریک وراکروز و فورد EDGE245.60.1824560181,000,000 تومان
  هانکوک ---195.50.161955016800,000 تومان
  هانکوک ---235.60.1623560161,120,000 تومان
  هانکوک ساخت کره205.50.162055016820,000 تومان
  هانکوک ساخت کره215.45.1721545171,090,000 تومان
  هانکوک ساخت کره215.55.1721555171,050,000 تومان
  هانکوک ساخت کره215.65.162156516970,000 تومان
  هانکوک ساخت کره225.45.1722545171,160,000 تومان
  هانکوک ساخت کره225.65.1722565171,210,000 تومان
  هانکوک ساخت کره235.50.1823550181,360,000 تومان
  هانکوک ساخت کره235.55.1823555181,850,000 تومان
  هانکوک ساخت کره235.55.1923555192,000,000 تومان
  هانکوک ساخت کره235.60.1823560181,520,000 تومان
  هانکوک ساخت کره245.60.1824560181,500,000 تومان
  هانکوک ساخت کره245.65.1724565171,400,000 تومان
  هانکوک ساخت کره جنوبی225.70.1622570161,150,000 تومان
  هانکوک سایز MG6215.50.1721550171,040,000 تومان
  هانکوک سایز فابریک بنز C200225.55.162255516850,000 تومان
  هانکوک سایز فابریک بی‌ام و 520225.50.1722550171,160,000 تومان
  هانکوک سایز لاستیک آزرا235.55.1723555171,070,000 تومان
  هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید225.50.1822550181,500,000 تومان
  هانکوک سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000205.55.162055516840,000 تومان
  هانکوک سایز لاستیک کمری215.55.162155516860,000 تومان
  هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر215.60.1621560161,010,000 تومان
  هانکوک فابریک گرنجور245.40.1824540181,360,000 تومان
  هانکوک فابریک گرنجور245.40.1924540191,600,000 تومان
  هانکوک فابریک گرنجور245.45.1824545181,370,000 تومان
  هدوی ساخت چین225.45.182254518800,000 تومان
  پیرلی بنز E Class - محور عقب275.30.1927530193,300,000 تومان
  پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5245.40.2024540201,650,000 تومان
  پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5275.35.2027535201,750,000 تومان
  کومهو ---235.50.1823550181,350,000 تومان
  کومهو اسپورت پژویی205.50.162055016800,000 تومان
  کومهو ساخت کره215.45.172154517880,000 تومان
  کومهو ساخت کره215.50.1721550171,010,000 تومان
  کومهو ساخت کره215.55.1721555171,010,000 تومان
  کومهو ساخت کره215.65.1621565161,020,000 تومان
  کومهو ساخت کره225.45.1722545171,000,000 تومان
  کومهو ساخت کره225.45.1822545181,040,000 تومان
  کومهو ساخت کره225.55.172255517980,000 تومان
  کومهو ساخت کره225.55.1822555181,300,000 تومان
  کومهو ساخت کره225.70.1622570161,190,000 تومان
  کومهو ساخت کره235.60.1823560181,260,000 تومان
  کومهو سايز اصلی کیا اپیروس235.55.1723555171,050,000 تومان
  کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری215.60.1621560161,050,000 تومان
  کومهو سایز لاستیک ماکسیما215.65.1621565161,020,000 تومان
  کومهو سایز لاستیک مزدا 3205.55.162055516840,000 تومان
  کومهو سایز پژو 407205.60.162056016840,000 تومان
  کومهو فابریک جنسیس235.50.1823550181,220,000 تومان
  کومهو فابریک هیوندای IX55245.60.1824560181,300,000 تومان
  کومهو فابریک گرنجور245.45.1824545181,160,000 تومان
  گودیر ---205.55.162055516550,000 تومان
  گودیر ساخت آلمان235.70.162357016740,000 تومان
  گودیر سایز پانامرا - جلو245.45.1924545193,080,000 تومان
  گودیر سایز پانامرا - عقب285.40.1928540193,100,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن205.55.162055516860,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن215.45.1721545171,030,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن215.55.162155516860,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن215.55.1721555171,050,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن215.60.1621560161,000,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  آچیلس ساخت اندونزی185.65.141856514400,000 تومان
  آچیلس ساخت اندونزی205.60.142056014490,000 تومان
  اکسلرا ساخت اندونزی185.65.141856514430,000 تومان
  اکسلرا ساخت اندونزی205.60.142056014570,000 تومان
  ایران تایر ---185.65.141856514270,000 تومان
  بارز ---185.65.141856514280,000 تومان
  بارز ---205.60.142056014350,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین185.60.141856014480,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین195.65.141956514510,000 تومان
  بلک لاین ساخت چین205.60.142056014550,000 تومان
  تری انگل ساخت چین185.65.141856514400,000 تومان
  تری انگل ساخت چین195.60.141956014480,000 تومان
  تری انگل ساخت چین205.60.142056014500,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن185.60.141856014650,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن195.65.141956514720,000 تومان
  تویو ساخت ژاپن205.60.142056014800,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان185.65.141856514440,000 تومان
  تیگار ساخت صربستان195.60.141956014490,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی185.65.141856514460,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی195.60.141956014520,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی205.60.142056014570,000 تومان
  دنا سایز فابریک185.65.141856514290,000 تومان
  دنا سایز پهن205.55.142055514370,000 تومان
  دنلوپ ساخت اندونزی195.60.141956014640,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن185.65.141856514580,000 تومان
  دنلوپ ساخت ژاپن205.60.142056014680,000 تومان
  رودستون ساخت کره185.65.141856514580,000 تومان
  رودستون ساخت کره195.60.141956014590,000 تومان
  رودستون ساخت کره205.60.142056014640,000 تومان
  رودستون ساخت کره205.65.142056514650,000 تومان
  رودستون سایز پهن پژو 405215.60.142156014680,000 تومان
  سایلون ساخت چین185.65.141856514375,000 تومان
  سومیتومو ---195.60.141956014580,000 تومان
  سومیتومو ساخت ژاپن205.60.142056014630,000 تومان
  سومیتومو سایز فابریک185.65.141856514500,000 تومان
  سونار ساخت تایوان185.65.141856514430,000 تومان
  سونار ساخت تایوان195.60.141956014490,000 تومان
  سونار ساخت تایوان205.60.142056014550,000 تومان
  فالکن ---205.60.142056014600,000 تومان
  فالکن ساخت تایلند195.60.141956014550,000 تومان
  فالکن ساخت ژاپن185.65.141856514500,000 تومان
  لافن ساخت کره185.65.141856514450,000 تومان
  لافن ساخت کره205.60.142056014545,000 تومان
  لوسینی سایز فابریک185.65.141856514480,000 تومان
  لوسینی سایز پهن پژو205.60.142056014560,000 تومان
  لوفن ساخت کره185.65.141856514510,000 تومان
  لوفن ساخت کره205.60.142056014605,000 تومان
  لینگ لانگ سايز فابریک185.65.141856514415,000 تومان
  لینگ لانگ سايز پهن205.60.142056014525,000 تومان
  مارشال ساخت کره195.60.141956014560,000 تومان
  مارشال ساخت کره جنوبی185.65.141856514510,000 تومان
  مارشال سایز پهن205.60.142056014620,000 تومان
  مکسس ساخت تایلند185.65.141856514440,000 تومان
  مکسس سایز پهن205.60.142056014560,000 تومان
  مکسس چهارفصل195.60.141956014550,000 تومان
  میشلن ساخت آلمان185.65.141856514930,000 تومان
  میشلن ساخت انگلیس185.65.141856514800,000 تومان
  میشلن ساخت فرانسه185.65.141856514900,000 تومان
  میشلن ساخت ژاپن195.60.141956014990,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان185.65.141856514440,000 تومان
  نانکن ساخت تایوان205.60.142056014540,000 تومان
  نکسن ---185.65.141856514560,000 تومان
  نکسن ساخت کره195.60.141956014610,000 تومان
  نکسن ساخت کره205.60.142056014690,000 تومان
  هانکوک ---205.60.142056014680,000 تومان
  هانکوک ساخت کره185.65.141856514545,000 تومان
  هانکوک ساخت کره195.60.141956014600,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند185.65.141856514470,000 تومان
  پرسا ساخت تایلند205.60.142056014560,000 تومان
  کومهو ساخت ویتنام185.65.141856514565,000 تومان
  کومهو ساخت کره195.60.141956014610,000 تومان
  کومهو ساخت کره205.60.142056014655,000 تومان
  کویر تایر ---205.60.142056014340,000 تومان
  کویر تایر سایز فابریک185.65.141856514280,000 تومان
  گلدستون سایز فابریک185.65.141856514230,000 تومان
  یزد تایر ---185.65.141856514275,000 تومان
  یزد تایر ---205.60.142056014385,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن185.65.141856514560,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن195.60.141956014590,000 تومان
  یوکوهاما ساخت ژاپن205.60.142056014655,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  ایران تایر ---165.80.131658013250,000 تومان
  ایران تایر ---175.70.131757013255,000 تومان
  بارز ---175.70.131757013295,000 تومان
  بارز سایز فابریک165.80.131658013265,000 تومان
  جی تی ساخت اندونزی175.70.131757013370,000 تومان
  دنا فابریک وانت مزدا650-14650310,000 تومان
  دنا فابریک وانت پیکان560-13560195,000 تومان
  دنا لاستیک جلو وانت نیسان700-16700500,000 تومان
  دنا لاستیک عقب وانت پیکان590-13590210,000 تومان
  دنلوپ ---175.70.131757013420,000 تومان
  دنلوپ ساخت اندونزی165.80.131658013350,000 تومان
  رودستون دور سفید165.80.131658013310,000 تومان
  رودستون ساخت کره175.70.131757013370,000 تومان
  سومیتومو ---175.70.131757013420,000 تومان
  سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن165.80.131658013400,000 تومان
  مارشال دور سفید175.70.131757013350,000 تومان
  مکسیس ---165.80.131658013350,000 تومان
  مکسیس UE168175.80.131758013470,000 تومان
  نکسن دور سفید . چین165.80.131658013320,000 تومان
  نکسن ساخت کره175.70.131757013360,000 تومان
  کومهو ---175.60.131756013370,000 تومان
  کویر ---175.70.131757013295,000 تومان
  کویر سایز فابریک165.80.131658013250,000 تومان
  گلدستون فابریک وانت مزدا650-14650270,000 تومان
  گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان700-16700580,000 تومان
  گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان750-16750620,000 تومان
  یزد تایر ---165.80.131658013270,000 تومان
  یزد تایر ---175.70.131757013290,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : کامیون . کامیونت . اتوبوس

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
  بارز گل دنده7.50R 16750580,000 تومان
  بارز گل دو خط UTN12.00R 2412001,600,000 تومان
  بارز گل چهار خط7.00R 16700480,000 تومان
  بارز گل چهار خط7.50R 16750600,000 تومان
  بارز گل چهار خط KMN12.00R 2412001,580,000 تومان
  تری انگل گل TR697385/65R 22.53852,400,000 تومان
  تری انگل گل TRT02385/65R 22.53852,450,000 تومان
  دانلوپ گل SP22512.00R 2412003,200,000 تومان
  دانلوپ گل SP341235/75R 17.52351,440,000 تومان
  دانلوپ گل SP442235/75R 17.52351,440,000 تومان
  دانلوپ گل STE12.00R 2412003,200,000 تومان
  دنا گل دنده7.50R 16750600,000 تومان
  دنا گل دو خط12.00R 2412001,670,000 تومان
  دنا گل چهار خط5.90R 135901,800,000 تومان
  مکسس گل UM-95812.00R 2412003,350,000 تومان
  پرسا گل PR101385/60R 22.53853,200,000 تومان
  گلدستون گل چهار خط8.25R 16825600,000 تومان

ارس - پوشیتا

آمپر باتریقیمت (تومان)
  150 420,000
  55 200,000
  60 210,000
  62 220,000
  70 250,000
  74 260,000

اطلس

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 345,000
  120 425,000
  150 500,000
  160 430,000
  170 560,000
  180 470,000
  200 660,000
  35 160,000
  45 190,000
  55 200,000
  60 220,000
  65 231,000
  66 230,000
  70 240,000
  74 250,000
  80 290,000
  88 320,000
  90 330,000

اوراستارت - سولایت - لاجیکس

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 320,000
  120 400,000
  150 480,000
  160 500,000
  170 510,000
  180 470,000
  200 580,000
  35 165,000
  45 175,000
  55 195,000
  60 205,000
  66 225,000
  70 245,000
  74 255,000
  80 230,000
  88 300,000
  90 305,000

اوربیتال (سپاهان)

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 (اسیدی) 320,000
  100 سیلد ( اتمی ) 340,000
  120 (اسیدی) 380,000
  150 (اسیدی) 475,000
  150 سیلد ( اتمی ) 480,000
  170 (اسیدی) 510,000
  200 (اسیدی) 600,000
  200 سیلد ( اتمی ) 615,000
  50 (اسیدی) 180,000
  50 سیلد ( اتمی ) 190,000
  55 (اسیدی) 190,000
  55 سیلد ( اتمی ) 200,000
  60 (اسیدی) 200,000
  60 سیلد ( اتمی ) 220,000
  66 (اسیدی) 220,000
  66 سیلد ( اتمی ) 230,000
  70 (اسیدی) 230,000
  70 سیلد ( اتمی ) 250,000
  74 (اسیدی) 250,000
  74 سیلد ( اتمی ) 260,000
  88 (اسیدی) 285,000
  88 سیلد ( اتمی ) 300,000

جگوار - تایگر

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 465,000
  120 550,000
  150 690,000
  200 900,000
  35 190,000
  45 220,000
  55 255,000
  60 280,000
  62 290,000
  66 305,000
  70 325,000
  74 345,000
  80 375,000
  88 410,000
  90 420,000

نیرو (صبا باطری)

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 اسیدی 270,000
  120 اسیدی 310,000
  150 اسیدی 380,000
  170 اسیدی 420,000
  200 اتمی 447,000
  200 اسیدی 480,000
  50 اتمی 160,000
  50 اسیدی 150,000
  55 اتمی 170,000
  55 اسیدی 160,000
  60 اتمی 180,000
  60 اسیدی 170,000
  66 اتمی 200,000
  66 اسیدی 190,000
  70 اسیدی 200,000
  74 اتمی 220,000
  74 اسیدی 210,000
  80 اسیدی 230,000
  88 اسیدی 240,000
  90 اتمی 255,000
  90 اسیدی 240,000

هایلوکس

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 345,000
  120 425,000
  150 505,000
  170 565,000
  200 665,000
  35 160,000
  45 190,000
  55 205,000
  60 225,000
  62 230,000
  66 235,000
  70 245,000
  75 250,000
  88 325,000
  90 330,000

پرادو

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 310,000
  120 370,000
  150 470,000
  160 500,000
  200 630,000
  35 150,000
  45 160,000
  55 170,000
  60 190,000
  62 195,000
  66 205,000
  70 220,000
  75 230,000
  88 275,000
  90 280,000

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر باتریقیمت (تومان)
  100 410,000
  120 470,000
  150 570,000
  160 490,000
  170 630,000
  180 530,000
  200 720,000
  35 175,000
  35 پوما 175,000
  45 210,000
  45 پوما 210,000
  55 240,000
  60 260,000
  62 270,000
  65 280,000
  66 280,000
  70 300,000
  74 310,000
  80 255,000
  88 370,000
  90 380,000