قیمت روز خودرو

قیمت لاستیک

قیمت باتری

آلفارومئو

آلفارومئو ، جولیتا 2017 شرکتی - تحویل 15 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 172,000,000 تومان

ام جی

ام جی ، GS 2017 فول - تحویل 15 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 168,000,000 تومان

ام وی ام

ام وی ام ، X22 اتوماتیک اسپرت 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 66,900,000 تومان
ام وی ام ، X22 اتوماتیک 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 65,400,000 تومان
ام وی ام ، X22 دنده ای اسپرت 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 58,900,000 تومان
ام وی ام ، X22 دنده ای 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 57,400,000 تومان
ام وی ام ، X33 S اسپرت 1396 اتوماتیک - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 79,600,000 تومان
ام وی ام ، 550 1396 دنده ای - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 56,500,000 تومان
ام وی ام ، 550 1396 اتوماتیک - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 64,600,000 تومان
ام وی ام ، 110s سه سیلندر 1396 دنده ای - کامفورت - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 32,000,000 تومان
ام وی ام ، 110s سه سیلندر 1396 دنده ای - لاکچری - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 34,500,000 تومان
ام وی ام ، X33 S 1396 اتوماتیک - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 77,600,000 تومان
ام وی ام ، 315 هاچ بک اسپرت 1396 دنده ای - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 49,300,000 تومان
ام وی ام ، 315 هاچ بک 1396 دنده ای - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 46,200,000 تومان

ب ام و

ب ام و ، 530i 2017 Champion 2 روز پیش 1396/05/18 535,000,000 تومان
ب ام و ، 530i 2017 Superior Sport 2 روز پیش 1396/05/18 564,000,000 تومان
ب ام و ، 530i 2017 Superior 2 روز پیش 1396/05/18 549,000,000 تومان
ب ام و ، 530i 2017 Frontier 2 روز پیش 1396/05/18 519,000,000 تومان
ب ام و ، 530i 2017 Premier Sport 2 روز پیش 1396/05/18 499,000,000 تومان
ب ام و ، 530i 2017 Premier 2 روز پیش 1396/05/18 489,000,000 تومان
ب ام و ، X4 28 2017 Exclusive 2 روز پیش 1396/05/18 489,000,000 تومان
ب ام و ، X3 28 2017 Dynamic 2 روز پیش 1396/05/18 454,000,000 تومان
ب ام و ، X3 28 2017 Business 2 روز پیش 1396/05/18 444,000,000 تومان
ب ام و ، X3 28 2017 Exclusive 2 روز پیش 1396/05/18 439,000,000 تومان
ب ام و ، X3 28 2017 Ultimate 2 روز پیش 1396/05/18 429,000,000 تومان
ب ام و ، 218i 2017 Performance - شرکتی - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 294,000,000 تومان
ب ام و ، 730Li 2017 Sensation Enhanced Lounge 2 روز پیش 1396/05/18 839,000,000 تومان
ب ام و ، 730Li 2017 Sensation Enhanced 2 روز پیش 1396/05/18 812,000,000 تومان
ب ام و ، 730Li 2017 Executive Lounge Enhanced 2 روز پیش 1396/05/18 799,000,000 تومان
ب ام و ، 730Li 2017 Master class enhanced 2 روز پیش 1396/05/18 789,000,000 تومان
ب ام و ، 730Li 2017 Elegant Individual Composition - تح... 2 روز پیش 1396/05/18 794,000,000 تومان
ب ام و ، 730Li 2017 Elegant Individual - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 759,000,000 تومان
ب ام و ، 730Li 2017 Essential Individual - تحویل 30 روز... 2 روز پیش 1396/05/18 624,000,000 تومان
ب ام و ، 730Li 2017 Essential - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 599,000,000 تومان
ب ام و ، 730Li 2017 Prestige - شرکتی - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 719,000,000 تومان
ب ام و ، X1 2.5 2017 Innovation - شرکتی - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 384,000,000 تومان
ب ام و ، X1 2.5 2017 Premium - شرکتی - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 379,000,000 تومان
ب ام و ، 225i 2016 Performance - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 339,000,000 تومان

برلیانس

برلیانس ، H330 اتوماتیک 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 55,800,000 تومان
برلیانس ، H320 اتوماتیک 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 53,900,000 تومان

پراید

پراید ، 131SE 1396 تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 20,952,000 تومان
پراید ، 111SE 1396 تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 21,286,000 تومان
پراید ، 132SE 1396 تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 20,850,000 تومان

پژو

پژو ، پارس LX 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 41,200,000 تومان
پژو ، 207 دنده ای 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 42,900,000 تومان
پژو ، پارس دوگانه سوز 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 38,850,000 تومان
پژو ، 206 تیپ 2 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 33,700,000 تومان
پژو ، 405 SLX 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 32,300,000 تومان
پژو ، 405 GLX 1396 تک سوز - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 30,000,000 تومان
پژو ، 405 GLX 1396 دوگانه سوز - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 31,900,000 تومان
پژو ، پارس 1396 کلاس 32 - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 37,000,000 تومان
پژو ، SD V8 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 39,200,000 تومان
پژو ، 206 تیپ 5 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 38,300,000 تومان

تویوتا

تویوتا ، راو 4 2017 T3 - V 2 روز پیش 1396/05/18 258,000,000 تومان
تویوتا ، راو 4 2017 T3 - E 2 روز پیش 1396/05/18 258,000,000 تومان
تویوتا ، پریوس 2017 1800 سی سی - تیپ C 2 روز پیش 1396/05/18 156,000,000 تومان

تیبا

تیبا ، صندوق دار 1396 SX - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 24,968,000 تومان
تیبا ، هاچ بک 1396 EX - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 27,458,000 تومان

جک

جک ، S5 دنده ای 1396 تحویل یکماهه 2 روز پیش 1396/05/18 84,550,000 تومان
جک ، جی 5 - 1.8 1396 اتوماتیک - تحویل یکماهه 2 روز پیش 1396/05/18 63,050,000 تومان
جک ، S5 اتوماتیک 1396 تحویل یکماهه 2 روز پیش 1396/05/18 96,850,000 تومان

جیلی

جیلی ، GC6 مونتاژ 1396 اتوماتیک - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 47,800,000 تومان

چانگان

چانگان ، CS 35 (مونتاژ) 1396 اتوماتیک - تحویل30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 65,990,000 تومان

چری

چری ، تیگو 5 جدید 1396 اکسلنت - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 101,400,000 تومان
چری ، تیگو 5 جدید 1396 لاکچری - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 95,400,000 تومان
چری ، آریزو 5 1396 دنده ای - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 65,200,000 تومان
چری ، آریزو 5 1396 اتوماتیک - لاکچری - تحویل 30 روزه... 2 روز پیش 1396/05/18 71,600,000 تومان
چری ، آریزو 5 1396 اتوماتیک - اکسلنت - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 77,700,000 تومان

دنا

دنا ، 1.7 لیتر 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 44,900,000 تومان

رانا

رانا ، LX 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 34,200,000 تومان

رنو

رنو ، سیمبل PE 2017 موتور 1600 - تحویل فوری 2 روز پیش 1396/05/18 76,000,000 تومان
رنو ، کولیوس 2017 2500 سی سی - اتوپارک - تحویل 45 روز... 2 روز پیش 1396/05/18 218,000,000 تومان
رنو ، تلیسمان E3 2017 1600 سی سی توربو - تحویل 45 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 201,000,000 تومان
رنو ، کپچر 2017 اتوماتیک - فول - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 115,000,000 تومان
رنو ، داستر دو دیفرانسیل 2017 اتوماتیک - SE - تحویل 15 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 121,000,000 تومان
رنو ، داستر دو دیفرانسیل 2017 اتوماتیک - PE - تحویل 15 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 111,000,000 تومان
رنو ، تندر 90 پلاس 1396 اتوماتیک - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 51,500,000 تومان
رنو ، ساندرو استپ وی دنده ای 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 54,300,000 تومان
رنو ، ساندرو دنده ای 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 46,500,000 تومان
رنو ، ساندرو استپ وی اتوماتیک 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 63,100,000 تومان
رنو ، ساندرو اتوماتیک 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 54,300,000 تومان
رنو ، پارس تندر 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 42,400,000 تومان
رنو ، تندر 90 E2 1396 ایران خودرو -تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 40,600,000 تومان
رنو ، تندر90 اتوماتیک 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 49,500,000 تومان

سانگ یانگ

سانگ یانگ ، نیو کوراندو 2017 فول - تحویل 70 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 145,000,000 تومان
سانگ یانگ ، تیوولی 2017 الیت - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 116,000,000 تومان

ساینا

ساینا ، EX 1396 تحویل 15 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 27,888,000 تومان

سمند

سمند ، LX EF7 1396 تک سوز - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 32,000,000 تومان
سمند ، SE 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 28,750,000 تومان
سمند ، LX 1396 تک سوز - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 31,700,000 تومان
سمند ، LX EF7 دوگانه سوز 1396 تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 33,800,000 تومان

سوزوکی

سوزوکی ، گراند ویتارا 2.4 (مونتاژ) 1396 فول - کلاس 10 - تحویل 7 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 140,500,000 تومان

کیا

کیا ، کارنز 2017 اتوماتیک - تحویل 60 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 167,866,000 تومان
کیا ، اسپورتیج QL 2017 تحویل 90 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 199,244,456 تومان
کیا ، اپتیما JF 2016 2400 سی سی - اتوماتیک - تحویل 30 رو... 2 روز پیش 1396/05/18 187,327,176 تومان
کیا ، سورنتو 2016 2400 سی سی - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 236,664,939 تومان
کیا ، پیکانتو 2016 اتوماتیک - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 75,143,262 تومان
کیا ، سراتو 2000 2016 اتوماتیک - 4 سیلندر - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 145,077,670 تومان
کیا ، سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 اتوماتیک - فول آپشن - تحویل 15 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 99,091,000 تومان

لکسوس

لکسوس ، NX300H 2017 فول G 2 روز پیش 1396/05/18 335,000,000 تومان
لکسوس ، NX300H 2017 فول C 2 روز پیش 1396/05/18 349,000,000 تومان
لکسوس ، NX300H 2017 فول Fsport - G 2 روز پیش 1396/05/18 342,000,000 تومان
لکسوس ، NX200T 2017 F Sport - فول 2 روز پیش 1396/05/18 398,000,000 تومان
لکسوس ، NX200T 2017 F Sport SPT2 2 روز پیش 1396/05/18 357,000,000 تومان
لکسوس ، NX200T 2017 Exclusive 2 روز پیش 1396/05/18 315,000,000 تومان

لیفان

لیفان ، X50 اتوماتیک 1396 تحویل آبان ماه 2 روز پیش 1396/05/18 56,050,000 تومان
لیفان ، 820 1396 تحویل یکماهه 2 روز پیش 1396/05/18 91,150,000 تومان
لیفان ، X60 اتوماتیک 1396 تحویل یکماهه 2 روز پیش 1396/05/18 68,250,000 تومان

مزدا

مزدا ، 3 جدید صندوق دار 1396 فول - تیپ 4 - تحویل 10 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 118,060,000 تومان

میتسوبیشی

میتسوبیشی ، ASX 2017 شرکتی - تیپ 4 - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 179,500,000 تومان
میتسوبیشی ، میراژ 2017 NEW - شرکتی - تحویل فوری 2 روز پیش 1396/05/18 82,900,000 تومان
میتسوبیشی ، اوتلندر 2017 new - تیپ 3 - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 211,900,000 تومان
میتسوبیشی ، اوتلندر 2017 NEW - شرکتی - تیپ 5 - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 227,400,000 تومان
میتسوبیشی ، لنسر 2017 NEW - تیپ 4 - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 139,800,000 تومان

نیسان

نیسان ، جوک 2017 اسپرت - تحویل 5 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 182,000,000 تومان
نیسان ، جوک 2017 پلاتینیوم - تحویل 5 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 149,000,000 تومان
نیسان ، جوک 2017 اسکای پک - تحویل 5 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 138,000,000 تومان
نیسان ، ایکس تریل 2017 تحویل 5 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 248,000,000 تومان

هایما

هایما ، S7 توربو 1396 فول - اتوماتیک - تحویل 10 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 90,500,000 تومان
هایما ، S7 1396 اتوماتیک - تحویل 10 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 79,000,000 تومان

هیوندای

هیوندای ، توسان 2017 تی ال - موتور 2000 - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 194,954,944 تومان
هیوندای ، سوناتا LF 2016 موتور 2400 - 4 سیلندر - تحویل 30 رو... 2 روز پیش 1396/05/18 189,545,471 تومان
هیوندای ، اکسنت 2016 شرکتی - موتور 1600 - تحویل 30 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 115,843,422 تومان
هیوندای ، سانتافه 2016 فول - شرکتی - تحویل 60 روزه 2 روز پیش 1396/05/18 228,466,607 تومان

تیوپ

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
 تیوپ ---13018,000 تومان
تیوپ ---14020,000 تومان
 تیوپ ---15022,000 تومان

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
بریجستون سایز ویتارا225.65.1722565171,400,000 تومان
بریجستون فابریک تویوتا پرادو265.65.1726565171,450,000 تومان
تویو ساخت ژاپن255.35.1825535181,080,000 تومان
تویو ساخت ژاپن265.60.1826560181,230,000 تومان
تویو ساخت ژاپن265.65.1726565171,090,000 تومان
تویو ساخت ژاپن275.65.1727565171,150,000 تومان
دنلوپ سایز فابریک تویوتا پرادو GX216.65.1721665171,200,000 تومان
دنلوپ فابریک تویوتا پرادو GX265.65.1726565171,200,000 تومان
دنلوپ فابریک موهاوی و پرادو265.60.1826560181,280,000 تومان
رودستون MVM X33 و لیفان X60215.65.162156516580,000 تومان
رودستون سایز فابریک توسان225.55.182255518800,000 تومان
رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو245.70.162457016730,000 تومان
رودستون سایز فابریک سانتافه235.60.182356018660,000 تومان
رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا225.70.162257016710,000 تومان
رودستون سایز فابریک وراکروز245.60.182456018840,000 تومان
رودستون سایز پهن ویتارا235.70.162357016740,000 تومان
رودستون سایز کیا اسپورتیج235.55.182355518710,000 تومان
فالکن ---255.55.1825555181,060,000 تومان
فالکن ---265.60.1826560181,210,000 تومان
فالکن ---265.70.172657017920,000 تومان
فالکن ---285.60.1828560181,270,000 تومان
فالکن سایز فابریک اسپورتیج235.55.182355518930,000 تومان
مکسس سایز ویتارا225.65.172256517680,000 تومان
میشلن ساخت فرانسه205.50.1720550171,100,000 تومان
میشلن سایز پورشه کاین295.35.2129535213,300,000 تومان
نکسن MVM X33 و لیفان X60215.65.162156516640,000 تومان
نکسن سایز سانگ یانگ اکتیون255.60.182556018950,000 تومان
نکسن سایز فابریک اسپورتیج235.55.182355518820,000 تومان
نکسن سایز فابریک سانتافه235.60.182356018800,000 تومان
نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا225.70.162257016750,000 تومان
نکسن سایز فابریک موهاوی265.60.182656018915,000 تومان
نکسن سایز فابریک ویتارا225.65.172256517730,000 تومان
نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا235.70.162357016770,000 تومان
هانکوک سایز فابریک اسپورتیج235.55.182355518940,000 تومان
هانکوک سایز فابریک سانتافه و سورنتو235.60.182356018880,000 تومان
هانکوک سایز فابریک نیو سانتافه235.55.1923555191,070,000 تومان
هانکوک سایز فابریک وراکروز245.60.182456018940,000 تومان
کومهو MVM X33 و لیفان X60215.65.162156516650,000 تومان
گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا235.70.162357016710,000 تومان
یوکوهاما ساخت ژاپن265.65.1726565171,100,000 تومان

رینگ

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
تندر 90 فولادی15080,000 تومان
خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 آلومینیومی150170,000 تومان
خانواده پژو . 5 پره رونال‏ آلومینیومی150175,000 تومان
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی160210,000 تومان
خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی150175,000 تومان
خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 فابریک پژو LX150170,000 تومان
خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی150175,000 تومان
رینگ تندر 90 - AR015 آلومینیومی---0190,000 تومان
رینگ خانواده : 206 , 405 و ... فولادی14043,000 تومان
رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... آلومینیومی140145,000 تومان
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... فولادی15049,000 تومان
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... فولادی13038,000 تومان
رینگ فابریک 207 فابریک 207150170,000 تومان
رینگ پراید آلومینیومی130125,000 تومان

زنجیر چرخ

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
زنجیر چرخ ---13057,000 تومان
زنجیر چرخ ---14067,000 تومان
زنجیر چرخ ---15072,000 تومان

قالپاق

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
قالپاق L90 طرح جدید1507,000 تومان
قالپاق L90 فابریک1506,500 تومان
قالپاق تیبا ---1306,000 تومان
قالپاق رانا ---1406,500 تومان
قالپاق زانتیا فابریک1508,000 تومان
قالپاق سمند ---1506,000 تومان
قالپاق سمند طرح جدید1507,000 تومان
قالپاق مزدا سواری 323 ---1406,500 تومان
قالپاق مزدا وانت ---1406,000 تومان
قالپاق پراید ---1304,500 تومان
قالپاق پژو 206 ---1406,000 تومان
قالپاق پژو 206 طرح جدید1406,500 تومان
قالپاق پژو 405 ---1406,500 تومان
 قالپاق پیکان ---1304,500 تومان

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
آچیلس سایز پهن175.60.131756013290,000 تومان
آچیلس گل جهت دار165.65.131656513265,000 تومان
اورنت 165.65.131656513270,000 تومان
اورنت ---175.60.131756013300,000 تومان
ایران تایر سایز فابریک165.65.131656513225,000 تومان
بارز سایز فابریک165.65.131656513235,000 تومان
بارز سایز پهن175.60.131756013260,000 تومان
تری انگل ساخت چین175.70.131757013285,000 تومان
تویو ساخت ژاپن165.65.131656513315,000 تومان
تویو ساخت ژاپن175.60.131756013355,000 تومان
تیگار ساخت صربستان165.65.131656513270,000 تومان
تیگار ساخت صربستان175.70.131757013310,000 تومان
جی تی ساخت اندونزی165.65.131656513240,000 تومان
جی تی سایز پهن175.60.131756013280,000 تومان
جی تی چین165.65.131656513220,000 تومان
دنا سایز فابریک165.65.131656513205,000 تومان
دنا سایز پهن175.60.131756013230,000 تومان
دنلوپ ساخت اندونزی165.65.131656513260,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن175.60.131756013320,000 تومان
رودستون ---175.60.131756013325,000 تومان
رودستون ساخت کره165.65.131656513290,000 تومان
سایلون ساخت چین165.65.131656513235,000 تومان
سومیتو ساخت ژاپن175.70.131757013340,000 تومان
سونار ساخت تایوان165.65.131656513270,000 تومان
سونار ساخت تایوان175.60.131756013290,000 تومان
فالکن ساخت تایلند165.65.131656513285,000 تومان
فالکن ساخت تایلند175.60.131756013315,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن175.60.131756013330,000 تومان
لاسا ساخت ترکیه165.65.131656513305,000 تومان
لاسا ساخت ترکیه175.65.131756513330,000 تومان
لوسینی سایز پهن175.60.131756013290,000 تومان
لوفن ساخت کره165.65.131656513300,000 تومان
لوفن ساخت کره175.60.131756013325,000 تومان
لینگ لانگ ساخت چین165.65.131656513250,000 تومان
لینگ لانگ ساخت چین175.60.131756013265,000 تومان
مارشال ساخت کره175.60.131756013315,000 تومان
مارشال سایز فابریک165.65.131656513275,000 تومان
مکسس ساخت تایلند165.65.131656513265,000 تومان
مکسس ساخت تایوان175.60.131756013305,000 تومان
میشلن ساخت فرانسه175.70.131757013430,000 تومان
نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری175.60.131756013330,000 تومان
نکسن سایز فابریک165.65.131656513300,000 تومان
هانکوک ---165.65.131656513320,000 تومان
هانکوک ---175.60.131756013355,000 تومان
پرسا ساخت تایلند165.65.131656513235,000 تومان
پرسا ساخت تایلند175.70.131757013295,000 تومان
پریمول ساخت چین165.65.131656513225,000 تومان
کورسا ساخت اندونزی165.65.131656513250,000 تومان
کومهو ساخت ویتنام175.60.131756013340,000 تومان
کومهو ساخت کره165.65.131656513320,000 تومان
کویر تایر ---165.65.131656513220,000 تومان
کویر تایر ---175.60.131756013240,000 تومان
گلدستون سایز فابریک165.65.131656513170,000 تومان
گلدستون سایز پهن175.60.131756013210,000 تومان
گود یر ---165.65.131656513275,000 تومان
یزد تایر ---165.65.131656513240,000 تومان
یزد تایر ---175.60.131756013255,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
آچیلس ساخت اندونزی175.70.131757013300,000 تومان
بارز سایز فابریک175.70.131757013250,000 تومان
جی تی ساخت اندونزی175.70.131757013300,000 تومان
دنلوپ ساخت اندونزی175.70.131757013270,000 تومان
دنلوپ ساخت اندونزی185.70.131857013320,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن175.70.131757013310,000 تومان
رودستون ---175.70.131757013320,000 تومان
رودستون ---185.70.131857013335,000 تومان
زیتکس ساخت چین185.70.131857013310,000 تومان
سومیتومو ساخت ژاپن175.70.131757013320,000 تومان
فالکن ساخت تایلند175.70.131757013285,000 تومان
فالکن ساخت تایلند205.60.132056013395,000 تومان
لینگ لانگ ---175.70.131757013295,000 تومان
مارشال سایز فابریک تیبا175.70.131757013270,000 تومان
مکسیس ساخت اندونزی185.70.131857013350,000 تومان
نکسن سایز فابریک تیبا175.70.131757013300,000 تومان
هانکوک ساخت کره175.70.131757013355,000 تومان
هانکوک سایز پهن205.60.132056013440,000 تومان
هانکوک سایز پهن تیبا185.70.131857013390,000 تومان
کومهو ساخت کره175.70.131757013340,000 تومان
کویر تایر سایز فابریک175.70.131757013235,000 تومان
یزد تایر سایز فابریک175.70.131757013260,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
آپولو ساخت هند185.65.151856515330,000 تومان
آپولو ساخت هند205.60.152056015410,000 تومان
آچیلس ساخت اندونزی205.60.152056015430,000 تومان
ایران تایر karena185.65.151856515250,000 تومان
بارز سایز فابریک185.65.151856515260,000 تومان
بارز سایز پهن205.60.152056015350,000 تومان
بریجستون ساخت اندونزی185.65.151856515390,000 تومان
بریجستون ساخت تایلند205.60.152056015500,000 تومان
 تری انگل ساخت چین185.65.151856515285,000 تومان
تویو ساخت کره205.60.152056015540,000 تومان
تیگار ساخت صربستان185.60.151856015370,000 تومان
تیگار ساخت صربستان195.60.151956015425,000 تومان
تیگار ساخت صربستان205.60.152056015450,000 تومان
 دنلوپ سایز فابریک185.65.151856515420,000 تومان
دنلوپ سایز پهن205.60.152056015480,000 تومان
دنلوپ سایز پهن سمند195.60.151956015450,000 تومان
رودستون N5000195.65.151956515430,000 تومان
رودستون ساخت کره185.65.151856515400,000 تومان
رودستون ساخت کره205.60.152056015490,000 تومان
سایلون ساخت چین185.65.151856515300,000 تومان
سایلون ساخت چین205.60.152056015375,000 تومان
سومیتومو ---195.60.151956015450,000 تومان
سومیتومو ---205.60.152056015480,000 تومان
سومیتومو ساخت ژاپن185.65.151856515415,000 تومان
سونار ساخت تایوان185.65.151856515345,000 تومان
سونار ساخت تایوان205.60.152056015420,000 تومان
فالکن ---195.60.151956015440,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن205.60.152056015460,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن205.65.152056515480,000 تومان
فالکن سایز فابریک185.65.151856515425,000 تومان
لاسا ---185.65.151856515410,000 تومان
لاسا ---195.55.151955515490,000 تومان
لاسا ساخت ترکیه205.60.152056015500,000 تومان
لوسینی ساخت تایوان185.65.151856515360,000 تومان
لوسینی ساخت تایوان195.65.151956515390,000 تومان
لوسینی سایز پهن205.60.152056015415,000 تومان
لوفن ساخت کره185.65.151856515410,000 تومان
لوفن ساخت کره205.60.152056015480,000 تومان
لینگ لانگ ساخت چین185.65.151856515280,000 تومان
لینگ لانگ سایز پهن205.60.152056015385,000 تومان
مارشال ساخت کره185.65.151856515420,000 تومان
مارشال سایز پهن سمند205.60.152056015480,000 تومان
مکسس ساخت تایلند185.65.151856515335,000 تومان
مکسس ساخت تایلند205.60.152056015420,000 تومان
میشلن ساخت آلمان185.65.151856515630,000 تومان
میشلن ساخت انگلیس195.60.151956015660,000 تومان
میشلن ساخت فرانسه205.60.152056015740,000 تومان
نانکن ---185.65.151856515400,000 تومان
نانکن ---195.55.151955515430,000 تومان
نانکن ---205.50.152055015440,000 تومان
نکسن ---195.60.151956015445,000 تومان
نکسن ساخت کره185.65.151856515390,000 تومان
نکسن ساخت کره205.60.152056015500,000 تومان
هانکوک ساخت کره185.65.151856515445,000 تومان
هانکوک ساخت کره195.65.151956515485,000 تومان
هانکوک ساخت کره205.60.152056015520,000 تومان
پرسا ساخت تایلند185.65.151856515340,000 تومان
پرسا ساخت تایلند195.65.151956515420,000 تومان
پرسا ساخت تایلند205.60.152056015450,000 تومان
کورسا ساخت اندونزی185.65.151856515340,000 تومان
کومهو ساخت ویتنام205.60.152056015480,000 تومان
کومهو ساخت چین185.65.151856515410,000 تومان
کومهو ساخت کره185.65.151856515430,000 تومان
کومهو ساخت کره195.65.151956515430,000 تومان
کومهو ساخت کره205.60.152056015500,000 تومان
کویر تایر ---185.65.151856515245,000 تومان
کویر تایر ---205.60.152056015310,000 تومان
کویر تایر سایز پهن سمند195.60.151956015290,000 تومان
گلدستون GS2000185.65.151856515215,000 تومان
گودیر ساخت آلمان205.60.152056015595,000 تومان
یزد تایر ---185.65.151856515270,000 تومان
یزد تایر ---195.65.151956515310,000 تومان
یزد تایر ---205.60.152056015360,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
بریجستون ساخت اندونزی205.55.162055516650,000 تومان
 بریجستون ساخت اندونزی215.55.162155516850,000 تومان
بریجستون ساخت ژاپن235.55.1823555181,100,000 تومان
تویو ساخت ژاپن215.50.172155017790,000 تومان
تویو ساخت ژاپن215.55.172155517790,000 تومان
تویو ساخت ژاپن225.45.182254518970,000 تومان
تویو ساخت ژاپن225.50.172255017800,000 تومان
تویو ساخت ژاپن225.60.182256018930,000 تومان
تویو ساخت ژاپن235.55.1823555181,070,000 تومان
تویو ساخت ژاپن245.40.182454018980,000 تومان
جینیو ساخت چین235.55.172355517530,000 تومان
 دنلوپ ساخت ژاپن205.55.162055516550,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن215.55.162155516620,000 تومان
 دنلوپ ساخت ژاپن225.55.172255517840,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن245.40.1824540181,080,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن245.45.1824545181,090,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن245.45.1924545191,200,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن265.65.1726565171,200,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن265.70.1726570171,300,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن265.75.1626575161,200,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن275.65.1727565171,200,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن275.70.1627570161,120,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن285.60.1828560181,700,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن285.65.1728565171,300,000 تومان
دنلوپ سايز تویوتا آریون215.55.172155517770,000 تومان
دنلوپ سايز فابریک کمری215.60.162156016680,000 تومان
دنلوپ فابریک اسپورتیج و تویوتا راو4235.55.1823555181,160,000 تومان
رودستون ---215.55.162155516540,000 تومان
 رودستون ---235.55.172355517700,000 تومان
رودستون ساخت کره205.50.162055016500,000 تومان
 رودستون ساخت کره205.55.162055516520,000 تومان
 رودستون ساخت کره215.55.172155517650,000 تومان
رودستون ساخت کره215.60.162156016610,000 تومان
رودستون ساخت کره225.50.172255017650,000 تومان
رودستون ساخت کره225.70.162257016680,000 تومان
رودستون ساخت کره235.55.182355518710,000 تومان
رودستون ساخت کره235.60.182356018660,000 تومان
رودستون ساخت کره245.60.182456018770,000 تومان
رودستون ساخت کره255.55.182555518940,000 تومان
رودستون ساخت کره جنوبی215.50.172155017650,000 تومان
رودستون ساخت کره جنوبی265.35.182653518900,000 تومان
رودستون ساخت کره جنوبی275.35.182753518930,000 تومان
رودستون سايز X33 و لیفان X60215.65.162156516660,000 تومان
رودستون سايز اصلی رونیز و کوراندو245.70.162457016780,000 تومان
رودستون سايز اصلی کاپرا235.70.162357016745,000 تومان
رودستون فابریک جنسیس235.50.182355018850,000 تومان
رودستون فابریک نیو سوناتا و نیو اپتیما225.45.182254518740,000 تومان
رودستون فابریک هیوندای توسان225.55.182255518780,000 تومان
 رودستون فابریک کیا سراتو215.45.172154517580,000 تومان
سومیتومو ساخت ژاپن205.50.172055017710,000 تومان
سومیتومو ساخت ژاپن205.55.162055516570,000 تومان
سومیتومو ساخت ژاپن215.45.172154517690,000 تومان
سومیتومو ساخت ژاپن215.50.172155017670,000 تومان
سومیتومو ساخت ژاپن215.60.162156016660,000 تومان
سومیتومو ساخت ژاپن225.45.182254518900,000 تومان
سومیتومو ساخت ژاپن235.55.182355518800,000 تومان
سومیتومو ساخت ژاپن235.60.162356016700,000 تومان
سومیتومو سایز پهن ماکسیما225.55.162255516640,000 تومان
فالکن ---225.65.172256517860,000 تومان
فالکن ---235.65.172356517830,000 تومان
 فالکن ساخت تایلند215.60.162156016650,000 تومان
 فالکن ساخت ژاپن205.45.162054516600,000 تومان
 فالکن ساخت ژاپن205.50.162055016480,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن205.60.162056016575,000 تومان
 فالکن ساخت ژاپن205.65.162056516580,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن215.45.172154517615,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن215.50.172155017670,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن215.55.162155516620,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن215.60.162156016650,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن225.40.182254018790,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن225.45.172254517695,000 تومان
 فالکن ساخت ژاپن225.45.182254518840,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن225.50.172255017670,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن235.55.172355517680,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن235.55.1823555181,000,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن235.60.162356016675,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن245.40.172454017810,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن245.40.182454018980,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن245.45.172454517785,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن245.45.182454518890,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن255.40.1825540181,050,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن255.45.1825545181,010,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن265.35.1826535181,020,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن275.40.1827540181,050,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا3205.55.162055516580,000 تومان
لاسا ---205.55.162055516550,000 تومان
لاسا ---215.45.172154517640,000 تومان
لوسینی ساخت تایوان205.50.162055016500,000 تومان
لوسینی سایز فابریک205.55.162055516480,000 تومان
لوسینی سایز لاستیک سراتو215.45.1790000680,000 تومان
لوسینی سایز لاستیک ماکسیما215.55.1680000600,000 تومان
لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو215.60.1680000600,000 تومان
مارشال سايز اصلی هیوندای آزرا235.55.172355517700,000 تومان
مارشال سايز سوناتا 6 سیلندر- کمری215.60.162156016620,000 تومان
مونتانا ساخت اندونزی215.45.172154517450,000 تومان
مکسس سایز MG6215.50.172155017640,000 تومان
مکسس سایز هیوندای النترا215.45.172154517660,000 تومان
میشلن ساخت آلمان205.55.162055516740,000 تومان
میشلن ساخت آلمان215.55.162155516890,000 تومان
میشلن ساخت آلمان215.60.162156016830,000 تومان
میشلن ساخت آلمان225.55.1622555161,000,000 تومان
میشلن ساخت فرانسه215.45.1721545171,110,000 تومان
میشلن ساخت فرانسه225.45.1822545181,400,000 تومان
میشلن ساخت فرانسه225.50.1722550171,130,000 تومان
میشلن ساخت فرانسه235.55.1823555181,500,000 تومان
میشلن ساخت فرانسه235.60.1623560161,100,000 تومان
میشلن ساخت فرانسه245.45.1824545181,650,000 تومان
میشلن ساخت فرانسه255.55.1825555182,500,000 تومان
میشلن سایز BMW X3 - محور عقب275.40.1927540192,950,000 تومان
میشلن سایز BMW X3245.45.1924545192,850,000 تومان
نانکن ساخت تایوان195.50.161955016460,000 تومان
نانکن ساخت تایوان205.45.162054516485,000 تومان
نانکن ساخت تایوان205.50.162055016480,000 تومان
نانکن ساخت تایوان215.55.172155517610,000 تومان
نانکن ساخت تایوان225.45.162254516590,000 تومان
نانکن ساخت تایوان225.55.172255517650,000 تومان
نانکن ساخت تایوان235.55.172355517690,000 تومان
نانکن ساخت تایوان245.65.172456517820,000 تومان
نانکن ساخت تایوان255.40.182554018820,000 تومان
نکسن ---215.45.172154517700,000 تومان
نکسن ---225.50.182255018800,000 تومان
نکسن ساخت تایوان225.65.172256517730,000 تومان
 نکسن ساخت کره205.50.162055016500,000 تومان
 نکسن ساخت کره205.55.162055516480,000 تومان
نکسن ساخت کره215.55.162155516600,000 تومان
نکسن ساخت کره215.65.162156516610,000 تومان
نکسن ساخت کره225.45.182254518790,000 تومان
نکسن ساخت کره225.55.182255518810,000 تومان
نکسن ساخت کره225.70.162257016645,000 تومان
نکسن ساخت کره235.60.182356018780,000 تومان
نکسن ساخت کره235.70.162357016760,000 تومان
 نکسن ساخت کره265.60.182656018740,000 تومان
نکسن ساخت کره جنوبی215.60.162156016605,000 تومان
نکسن سايز اصلی رونیز و کوراندو245.70.162457016840,000 تومان
 نکسن سایز فابریک آزرا235.55.172355517720,000 تومان
نکسن سایز لاستیک اپتیما215.50.172155017710,000 تومان
نکسن سایز لاستیک جنسیس235.50.182355018880,000 تومان
هانکوک ---195.50.161955016560,000 تومان
هانکوک ---235.60.162356016800,000 تومان
هانکوک ساخت کره205.50.162055016560,000 تومان
هانکوک ساخت کره215.45.172154517735,000 تومان
هانکوک ساخت کره215.55.172155517730,000 تومان
هانکوک ساخت کره215.65.162156516700,000 تومان
هانکوک ساخت کره225.45.172254517780,000 تومان
هانکوک ساخت کره225.50.172255017770,000 تومان
هانکوک ساخت کره225.65.172256517840,000 تومان
هانکوک ساخت کره235.50.182355018920,000 تومان
هانکوک ساخت کره235.55.182355518950,000 تومان
هانکوک ساخت کره235.55.1923555191,110,000 تومان
هانکوک ساخت کره235.60.182356018890,000 تومان
هانکوک ساخت کره245.45.172454517900,000 تومان
هانکوک ساخت کره245.45.182454518920,000 تومان
هانکوک ساخت کره245.60.182456018950,000 تومان
هانکوک ساخت کره جنوبی225.70.162257016830,000 تومان
هانکوک سایز MG6215.50.172155017710,000 تومان
هانکوک سایز فابریک بنز C200225.55.162255516655,000 تومان
هانکوک سایز فابریک بی‌ام و 520225.55.172255517740,000 تومان
هانکوک سایز لاستیک آزرا235.55.172355517820,000 تومان
هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید225.55.182255518900,000 تومان
هانکوک سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000205.55.162055516560,000 تومان
هانکوک سایز لاستیک کمری215.55.162155516625,000 تومان
هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر215.60.162156016700,000 تومان
هدوی ساخت چین225.45.182254518600,000 تومان
پیرلی بنز E Class - محور عقب275.30.1927530193,200,000 تومان
 پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5245.40.2024540201,150,000 تومان
 پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5275.35.2027535201,250,000 تومان
کومهو ---235.50.182355018920,000 تومان
کومهو اسپورت پژویی205.50.162055016545,000 تومان
کومهو ساخت کره215.45.172154517650,000 تومان
 کومهو ساخت کره215.50.172155017730,000 تومان
کومهو ساخت کره215.55.172155517750,000 تومان
کومهو ساخت کره215.65.162156516650,000 تومان
کومهو ساخت کره225.45.172254517760,000 تومان
کومهو ساخت کره225.45.182254518840,000 تومان
 کومهو ساخت کره225.55.172255517760,000 تومان
کومهو ساخت کره225.70.162257016790,000 تومان
کومهو ساخت کره235.60.182356018930,000 تومان
کومهو سايز اصلی کیا اپیروس235.55.172355517780,000 تومان
کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری215.60.162156016750,000 تومان
کومهو سایز لاستیک ماکسیما215.55.162155516740,000 تومان
کومهو سایز لاستیک مزدا 3205.55.162055516560,000 تومان
کومهو سایز پژو 407205.60.162056016590,000 تومان
گودیر ---205.55.162055516550,000 تومان
 گودیر ساخت آلمان235.70.162357016740,000 تومان
گودیر سایز پانامرا - جلو245.45.1924545193,080,000 تومان
گودیر سایز پانامرا - عقب285.40.1928540193,100,000 تومان
یوکوهاما ساخت ژاپن205.55.162055516620,000 تومان
یوکوهاما ساخت ژاپن215.45.172154517800,000 تومان
یوکوهاما ساخت ژاپن215.55.162155516660,000 تومان
یوکوهاما ساخت ژاپن215.55.172155517700,000 تومان
یوکوهاما ساخت ژاپن215.60.162156016700,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
آچیلس ساخت اندونزی205.60.142056014415,000 تومان
ایران تایر ---185.65.141856514250,000 تومان
بارز ---185.65.141856514270,000 تومان
بارز ---205.60.142056014330,000 تومان
تری انگل ساخت چین185.65.141856514320,000 تومان
تری انگل ساخت چین195.60.141956014370,000 تومان
تویو ساخت ژاپن195.65.141956514480,000 تومان
تویو ساخت ژاپن205.60.142056014500,000 تومان
تیگار ساخت صربستان185.65.141856514360,000 تومان
تیگار ساخت صربستان195.60.141956014390,000 تومان
دنا سایز فابریک185.65.141856514280,000 تومان
دنا سایز پهن205.55.142055514330,000 تومان
دنلوپ ساخت اندونزی205.60.142056014410,000 تومان
دنلوپ ساخت تایلند185.65.141856514380,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن185.65.141856514390,000 تومان
دنلوپ ساخت ژاپن205.60.142056014450,000 تومان
رودستون ساخت کره185.65.141856514387,500 تومان
رودستون ساخت کره195.65.141956514425,000 تومان
رودستون ساخت کره205.60.142056014440,000 تومان
رودستون ساخت کره205.65.142056514465,000 تومان
رودستون ساخت کره215.60.142156014470,000 تومان
رودستون سایز پهن پژو 405215.60.142156014470,000 تومان
سایلون ساخت چین185.65.141856514275,000 تومان
سومیتومو ---195.60.141956014430,000 تومان
سومیتومو ساخت ژاپن205.60.142056014445,000 تومان
سومیتومو سایز فابریک185.65.141856514385,000 تومان
سونار ساخت تایوان185.65.141856514340,000 تومان
سونار ساخت تایوان195.65.141956514365,000 تومان
سونار ساخت تایوان205.60.142056014430,000 تومان
فالکن ---205.60.142056014450,000 تومان
فالکن ساخت تایلند195.60.141956014420,000 تومان
فالکن ساخت ژاپن185.65.141856514375,000 تومان
لاسا ساخت ترکیه185.65.141856514420,000 تومان
لوسینی سایز فابریک185.65.141856514335,000 تومان
لوسینی سایز پهن پژو205.60.142056014405,000 تومان
لوفن ساخت کره185.65.141856514385,000 تومان
لوفن ساخت کره205.60.142056014445,000 تومان
لینگ لانگ سايز فابریک185.65.141856514315,000 تومان
لینگ لانگ سايز پهن205.60.142056014385,000 تومان
مارشال ساخت کره195.60.141956014400,000 تومان
مارشال ساخت کره جنوبی185.65.141856514350,000 تومان
مارشال سایز پهن205.60.142056014420,000 تومان
مکسس ساخت تایلند185.65.141856514340,000 تومان
مکسس سایز پهن205.60.142056014440,000 تومان
مکسس چهارفصل195.60.141956014380,000 تومان
میشلن ساخت آلمان185.65.141856514520,000 تومان
میشلن ساخت انگلیس185.65.141856514545,000 تومان
میشلن ساخت فرانسه185.65.141856514650,000 تومان
نکسن ---185.65.141856514395,000 تومان
نکسن ساخت کره195.60.141956014420,000 تومان
نکسن ساخت کره205.60.142056014450,000 تومان
هانکوک ---205.60.142056014498,000 تومان
هانکوک ساخت اندونزی185.65.141856514380,000 تومان
هانکوک ساخت کره185.65.141856514410,000 تومان
هانکوک ساخت کره195.60.141956014460,000 تومان
هانکوک یخ شکن185.65.141856514580,000 تومان
پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان185.65.141856514470,000 تومان
پرسا ساخت تایلند205.60.142056014420,000 تومان
کومهو ساخت ویتنام185.65.141856514390,000 تومان
کومهو ساخت چین185.65.141856514375,000 تومان
کومهو ساخت کره195.60.141956014425,000 تومان
کومهو ساخت کره205.60.142056014470,000 تومان
کویر تایر ---205.60.142056014315,000 تومان
کویر تایر سایز فابریک185.65.141856514250,000 تومان
گلدستون سایز فابریک185.65.141856514210,000 تومان
یزد تایر ---185.65.141856514270,000 تومان
یزد تایر ---205.60.142056014350,000 تومان
یوکوهاما ساخت ژاپن195.60.141956014520,000 تومان
یوکوهاما ساخت ژاپن205.60.142056014460,000 تومان

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیکتوضیحاتاندازه لاستیککارکرد مفید (کلیومتر)قیمت
ایران تایر ---165.80.131658013200,000 تومان
ایران تایر ---175.70.131757013205,000 تومان
بارز ---175.70.131757013245,000 تومان
بارز سایز فابریک165.80.131658013215,000 تومان
جی تی ساخت اندونزی175.70.131757013300,000 تومان
دنا فابریک وانت مزدا650-14650260,000 تومان
دنا فابریک وانت پیکان560-13560165,000 تومان
دنا لاستیک جلو وانت نیسان700-16700440,000 تومان
دنا لاستیک عقب وانت پیکان590-13590180,000 تومان
دنلوپ ---175.70.131757013320,000 تومان
دنلوپ ساخت اندونزی165.80.131658013270,000 تومان
رودستون دور سفید165.80.131658013260,000 تومان
رودستون ساخت کره175.70.131757013320,000 تومان
سومیتومو ---175.70.131757013340,000 تومان
سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن165.80.131658013320,000 تومان
مارشال دور سفید175.70.131757013270,000 تومان
مکسیس ---165.80.131658013290,000 تومان
مکسیس UE168175.80.131758013400,000 تومان
نکسن دور سفید . چین165.80.131658013270,000 تومان
نکسن ساخت کره175.70.131757013290,000 تومان
کومهو ---175.60.131756013320,000 تومان
کویر ---175.70.131757013235,000 تومان
کویر سایز فابریک165.80.131658013200,000 تومان
گلدستون فابریک وانت مزدا650-14650230,000 تومان
گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان700-16700520,000 تومان
گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان750-16750560,000 تومان
یزد تایر ---165.80.131658013220,000 تومان
یزد تایر ---175.70.131757013240,000 تومان

اتمیک

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 اتمی 290,000
100 اسیدی 280,000
120 اسیدی 310,000
150 اسیدی 400,000
170 اسیدی 460,000
200 اسیدی 500,000
50 اتمی 155,000
50 اسیدی 150,000
55 اتمی 165,000
55 اسیدی 160,000
60 اتمی 175,000
60 اسیدی 170,000
66 اتمی 195,000
66 اسیدی 190,000
70 اتمی 210,000
70 اسیدی 200,000
74 اتمی 215,000
74 اسیدی 210,000
88 اتمی 260,000
88 اسیدی 250,000

ارس

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 (L4 کوتاه) 335,000
50 (L2) 171,000
55 (L2) 187,000
60 (ریویی 6068) 204,000
60 (پیکانی قطب برعکس) 204,000
62 (L2) 210,000
66 (L3) 223,000
70 (قطب موافق 7029) 237,000
70 (پیکانی قطب برعکس 7024) 237,000
74 (L3) 250,000
88 (L4 کوتاه) 295,000

اطلس

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 275,000
120 335,000
150 415,000
160 430,000
170 450,000
180 470,000
200 510,000
35 150,000
45 160,000
55 165,000
60 175,000
65 190,000
66 190,000
70 200,000
74 220,000
80 230,000
88 260,000
90 265,000

اوراستارت - سولایت - لاجیکس

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 275,000
120 335,000
150 415,000
160 430,000
170 450,000
180 470,000
200 510,000
35 150,000
45 160,000
55 165,000
60 175,000
66 190,000
70 200,000
74 220,000
80 230,000
88 260,000
90 265,000

اوربیتال (سپاهان)

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 (اسیدی) 280,000
100 سیلد ( اتمی ) 290,000
120 (اسیدی) 310,000
150 (اسیدی) 400,000
150 سیلد ( اتمی ) 420,000
170 (اسیدی) 460,000
200 (اسیدی) 500,000
200 سیلد ( اتمی ) 540,000
50 (اسیدی) 150,000
50 سیلد ( اتمی ) 155,000
55 (اسیدی) 160,000
55 سیلد ( اتمی ) 165,000
60 (اسیدی) 170,000
60 سیلد ( اتمی ) 175,000
66 (اسیدی) 190,000
66 سیلد ( اتمی ) 195,000
70 (اسیدی) 200,000
70 سیلد ( اتمی ) 210,000
74 (اسیدی) 210,000
74 سیلد ( اتمی ) 215,000
88 (اسیدی) 250,000
88 سیلد ( اتمی ) 260,000

برنا

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 310,000
120 370,000
150 420,000
200 500,000
50 150,000
55 167,000
60 180,000
66 205,000
74 220,000
88 270,000

جگوار - هانکوک - تایگر

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 290,000
120 350,000
150 430,000
170 470,000
180 490,000
200 530,000
35 150,000
45 160,000
55 175,000
60 185,000
62 200,000
66 200,000
70 210,000
74 230,000
80 245,000
88 270,000
90 275,000

راکت

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 280,000
120 338,000
150 425,000
200 570,000
35 125,000
45 135,000
55 150,000
60 165,000
66 180,000
70 193,000
74 205,000
88 245,000
90 250,000

نیرو (صبا باطری)

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 اسیدی 220,000
120 اسیدی 260,000
150 اسیدی 300,000
170 اسیدی 340,000
200 اسیدی 390,000
50 اتمی 140,000
50 اسیدی 130,000
55 اتمی 145,000
55 اسیدی 135,000
60 اتمی 155,000
60 اسیدی 145,000
66 اتمی 170,000
66 اسیدی 145,000
70 اسیدی 165,000
74 اتمی 180,000
74 اسیدی 170,000
80 اسیدی 190,000
88 اسیدی 200,000
90 اتمی 210,000
90 اسیدی 200,000

هایلوکس

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 300,000
120 360,000
150 450,000
170 510,000
200 600,000
35 105,000
45 135,000
55 165,000
60 180,000
62 185,000
66 198,000
70 210,000
75 225,000
88 265,000
90 270,000

پرادو

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 310,000
120 370,000
150 470,000
160 500,000
200 630,000
35 150,000
45 160,000
55 170,000
60 190,000
62 195,000
66 205,000
70 220,000
75 230,000
88 275,000
90 280,000

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر باتریقیمت (تومان)
100 310,000
120 390,000
150 470,000
160 490,000
170 510,000
180 530,000
200 570,000
35 165,000
35 پوما 165,000
45 175,000
45 پوما 185,000
55 190,000
60 200,000
62 210,000
65 220,000
66 220,000
70 235,000
74 245,000
80 255,000
88 300,000
90 300,000