برجام خودروسازی

روزهای بد خودروسازان فرانسوی پس از برجام
اخبار | تیم تحریریه | یکشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

روزهای بد خودروسازان فرانسوی پس از برجام

ویلیام برنز، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده دولت سابق آمریکا با ایران، در کتاب اخیر خود عنوان کرده که در جریان مذاکرات هسته‌ای، وزیر خارجه وقت فرانسه به رفع تحریم‌های مربوط به خودروسازی اصرار داشته است. به گفته وی، «لوران فابیوس» بخش اعظم جلسات دوجانبه با ایران را در ژنو، به بحث درخصوص لغو تحریم خودروسازی... ادامه مطلب