ترمزگیری

آیا راندن خودرو با چراغ ABS روشن ایمن است؟
دانش خودرویی | مرتضی قانع | شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷

آیا راندن خودرو با چراغ ABS روشن ایمن است؟

سیستم ABS یا سیستم ضد بلوکه ترمز، یکی از اساسی ترین امکانات ایمنی خودروهاست و وظیفه آن حفظ تماس لاستیک با جاده در هنگام ترمز است و این کار را با روشن شدن چراغ ABS به اطلاع راننده می رساند. معمولا در زمانی که راننده خودرو بر روی سطح مرطوب یا سست اقدام به استفاده... ادامه مطلب