کرمان موتور

خودروی واردات

اظهارنظر رئیس‌کل گمرک درباره وارداتی ها
اخبار | تیم تحریریه | چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۷

اظهارنظر رئیس‌کل گمرک درباره وارداتی ها

رئیس‌کل گمرک با اشاره به مصوبه هیات‌وزیران برای ترخیص ۱۳ هزار خودروی مانده در گمرک گفت: این مصوبه چهار ماه اعتبار داردو خودروهایی که تا تاریخ تصویب این مصوبه، وارد کشور شده باشند، مشمول هستند. مهدی میراشرفی در حاشیه نشست مدیران وزارت اقتصاد و دارایی با مجمع کارآفرینان در جمع خبرنگاران با اشاره به ترخیص... ادامه مطلب