سایپا سراتو

سایپا از افزایش قیمت سراتو پشیمان شد، فروش با قیمت قبلی
اخبار | تیم تحریریه | شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶

سایپا از افزایش قیمت سراتو پشیمان شد، فروش با قیمت قبلی

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا بر عدم افزایش قیمت خودروی سراتو و عرضه با شرایط قبلی تاکید کرد. مهندس محسن جهرودی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در راستای حمایت از مصرف کنندگان و سیاست های دولت خدمتگزار با اعلام دستور عدم افزایش قیمت سراتو به معاونت فروش و بازاریابی سایپا و بازگشت قیمت خودرو به... ادامه مطلب