نوروز

نرخ حدودی سفرهای ارزان داخلی و خارجی
اخبار | سپهر زنگنه | پنجشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

نرخ حدودی سفرهای ارزان داخلی و خارجی

گزارشی از هزينه سفرهاي نوروزي صنعت نویس، امیرحسین خسروی: در سال هاي اخير خانواده هاي ايراني نوروز خود را ديگر شبيه دهه40، 50 ، 60 ويا 70 كه در خانه مي نشستند وبه ديد وبازديد اقوام مي رفتند نمي گذرانند بلكه عمده مردم به دنبال اين هستند كه سفر روند و در اين ميان اصناف توريستي... ادامه مطلب