کم فروشی بنزین

کم‌فروشی یک درصدی نازل‌های پمپ‌ بنزین‌
اخبار | تیم تحریریه | دوشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کم‌فروشی یک درصدی نازل‌های پمپ‌ بنزین‌

مسلم بیات مدیرکل استاندارد استان تهران  اظهار داشت: بازرسان استاندارد در سال گذشته برای نظارت بر کم‌فروشی نازل‌ها، اقدام به 19 هزار و 783 مورد بازرسی از جایگاه‌ها کردند و در نتیجه آن مشخص شد تن‌ها 123 نازل، یعنی کمتر از یک درصد از نازل‌ها با استاندارد ملی مربوطه انطباق ندارد. بیات با بیان اینکه... ادامه مطلب