آزمایش قوی ترین بمب اتمی قاره پیما روسیه SATAN

نظامی

روسیه زرادخانه هسته ای خود را مجهز به موشک جدید بالستیک قاره پیما کرده است. این موشک قاره پیما، برد زیاد و توانایی تخریب مهیبی دارد و مشخصا برای عبور از سیستم های دفاعی ضد موشک طراحی و ساخته شده است. توانایی عبور از قطبها را دارد و یک موشک می تواند تمامی ایالت تگزاس آمریکا را با خاک یکسان کند. این موشک سارمات RS-28 نام دارد و در طبقه یندی ناتو ساتن Satan 2 نامیده می شود.

 

برای مطالعه بیشتر در مورد این موشک به مطلب زیر مراجعه کنید:

سارمات S28 روسیه،موشکی که می تواند ایالت تگزاس را با خاک یکسان کند