بزرگ ترین هواپیمای مسافربری جهان

صنایع هوایی
بزرگ ترین هواپیمای مسافربری جهان
46 رای - میانگین 3.7