چری

تست تصادف رخ به رخ کیا سورنتو و کیا سراتو

تصادفات
تست تصادف رخ به رخ کیا سورنتو و کیا سراتو
1 رای - میانگین 5

در جدیدترین تست شرکت بیمه برای بزرگراه های آمریکا برای نشان دادن مقایسه ایمنی خودروهای کوچک و بزرگ دو خودروی کیا سراتو و سورنتو را به صورت رخ به رخ مورد آزمایش قرار دادند.

براساس اطلاعیه این شرکت، پس از این تست، نشان داده شد که خودروهای بزرگ نسبت به خودروهای کوچک دارای امنیت بیشتری هستند در نتیجه برای رانندگان جدید و جوان مناسب ترند.