چری

تست مارپیچ گوزن زانتیا – نتیجه خوب

تست هندلینگ
تست مارپیچ گوزن زانتیا – نتیجه خوب
3 رای - میانگین 4

در این تست زانتیا توانست با سرعت 85 کیلومتر از مسیر تعیین شده عبور کند، تست گوزن زانتیا سال 1999 انجام شده و از آن زمان تاکنون هیچ خودرویی نتوانسته رکورد سرعت این خودرو را در تست بشکند.

 

برای مطالعه بیشتر در این موضوع مطلب زیر پیشنهاد می شود:
آزمایش گوزن Moose يا VDA ( تست مانور ناگهانی) چیست؟