تست هندلینگ مرسدس بنز سی کلاس کوپه 2016

تست هندلینگ

مرسدس بنز سی کلاس کوپه 2016 توانست با سرعت 76 کیلومتر این تست رو پشت سر بگذارد.خودرو در وضعیت SPORT+ قرار داشته است.

تست هندلینگ گوزن چیست؟