چری

تصادف رخ به رخ تندر 90 با کامیون

تصادفات
تصادف رخ به رخ تندر 90 با کامیون
22 رای - میانگین 3.9

در این سانحه سرنشین تندر 90 به طور معجزه آسایی زنده ماند!