تصادف و تخریب تیر چراغ برق، پس از سکته راننده

تصادفات

در این ویدئو یک موتور سوار متوجه حرکات عجیب یک خودرو میشود که دائما در حال برخورد با موانع مختلفی است.

نهایتا پس از اینکه خودرو متوقف میشود، مردم به سرعت به سمت خودرو می شتابند تا به راننده کمک کنند، در همین حین است که متوجه میشوند راننده دچار سکته شده بود.

خوشبختانه پس از 4 روز راننده از بیمارستان مرخص و به خانه بازگشت. وجود مردمی که در اینگونه موارد به کمک هم نوع خود میپردازند از تصاویر ارزشمندی بود که در این ویدئو شاهد بودیم.