نجات هواپیمای بوئینگ 737 تقریبا سقوط کرده توسط خلبان

صنایع هوایی
نجات هواپیمای بوئینگ 737 تقریبا سقوط کرده توسط خلبان
8 رای - میانگین 4.6