خط تولید فولکس واگن اطلس

تکنولوژی
خط تولید فولکس واگن اطلس
2 رای - میانگین 1.5