رکوردشکنی موتور سیکلت کاوازاکی H2R با ثبت سرعت 400 Km/h طی 26 ثانیه

موتور سیکلت