سیستم خودران جدید رانندگی تسلا

تکنولوژی

در این کلیپ چگونگی عملکرد سیستم خودران تسلا که در آن بدون نیاز به راننده خودرو بصورت خودکار در خیابان رانندگی کرده و در نهایت خودرو را پارک میکند. این سیستم با نام اتوپایلت ورژن 2-مرحله 5 از طرف تسلا معرفی شده است.