عبور جرمی کلارکسون با تانک از دیوار فروشگاهی در دوبی

سایر

همیشه میتوان از جرمی کلارکسون انتظار کارهای عحیب را داشت.

در این ویدئو جرمی کلارکسون ژورنالیست سرشناس حوزه خودرو، با استفاده از یک تانک از دیوار یک مرکز فروشگاهی در دوبی عبور میکند.

انتظار میرود که این صحنه بخشی از سریال گرند تور باشد که هم اکنون در حال پخش و تولید است.

به گفته نشریه دیلی میل تمام افراد حاضر در این صحنه از پیش در مورد این اتفاق آگاه بوده اند.