لحظاتی کمیاب از برخورد ضاعقه با هواپیما

صنایع هوایی
لحظاتی کمیاب از برخورد ضاعقه با هواپیما
6 رای - میانگین 4.2