مستند تهران تقاطع سئول-مقایسه صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی-بخش ششم

مستند

شرکت های مختلفی در کره جنوبی در صنعت خودرو فعالیت می کنند که از مهمترین آنها کیاموتورز و هیوندایی هستند. این شرکت ها تاثیر گسترده ای بر اقتصاد کره دارند و توانسته اند این کشور را در صنعت خودرو به یکی از پیشتازترین کشورها تبدیل کنند. هیوندایی یکی از مهمترین شرکت های هولدینگ خودرو در کره جنوبی به شمار می رود و طی دهه های گذشته، تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته که شامل سیاست های مختلفی بوده است؛ ارتقا کیفیت به جای افزایش تولید، از طریق سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، یکی از مهمترین این سیاست ها محسوب می شود. مجموعه «تهران تقاطع سئول» که به بررسی تاریخچه صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی و مقایسه این دو با یکدیگر می پردازد، در ششمین قسمت به تحولاتی می پردازد که در خودروسازی کره، نمود بارزی داشته و سبب پیشرفت این کشور شده اند.