نحوه کند کردن جریان ترافیک اتوبان توسط پلیس امریکا یا Traffic Break

سایر

پلیس آمریکا جهت کند کردن جریان ترافیک به دلایل خاص از این شیوه استفاده می کند، از جمله دلایل می تواند رسیدن به یک سانحه در اتوبان باشد،با استفاده از این روش سرعت خودروها در رسیدن به سانحه کنترل می شود و احتمال ایجاد تصادفات بعدی کاهش خواهد یافت. عدم توجه به این شیوه و سبقت گرفتن از پلیس تخلف رانندگی محسوب می شود.