کدام یک سریعتر است؟ آکورا NSX یا نیسان GTR

مسابقات
کدام یک سریعتر است؟ آکورا NSX یا نیسان GTR
14 رای - میانگین 3.1