کلیپ زیبای فرود ایرباس A321 از داخل کابین خلبان – شب هنگام فرودگاه تورنتو

صنایع هوایی
کلیپ زیبای فرود ایرباس A321 از داخل کابین خلبان – شب هنگام فرودگاه تورنتو
7 رای - میانگین 4