کلیپ لحظه سقوط هوپیمای باری بوئینگ 747 در افعانستان

صنایع هوایی
کلیپ لحظه سقوط هوپیمای باری بوئینگ 747 در افعانستان
2 رای - میانگین 4.5

این هواپیما لحظاتی پس از برخاستن و در حال رسیدن به ارتفاع 370 متری کنترل خود را از دست داد و سقوط کرد. اگر چه طالبان اعلام کرد مسئولیت سقوط هواپیما با آنها بوده است اما تحقیقات بعدی نشان داد به دلیل جابه‌جا شدن محموله 80 تنی در حین تک آف سبب شده مرکز ثقل هواپیما به عقب آن منتقل شود و نتیجتاً ناپایدار گردد و به واماندگی و سپس سقوط بینجامد.