چری MVM

15 سقوط فاجعه بار هواپیما

صنایع هوایی
15 سقوط فاجعه بار هواپیما
11 رای - میانگین 3.8

گاهی اوقات خود را مقصر میدانید چون در تصمیم گیری و انتخابتان اشتباه کرده اید. وقتی هواپیمای شما سقوط میکند، آیا شما مقصرید؟

در این ویدئو 15 سقوط فاجعه بار هواپیما نمایش داده شده است. دلیل انتخاب این سانحه های هوایی به عنوان فاجعه بارترین براساس میزان خسارت وارده پس از سقوط بوده است.