چری MVM

15 سقوط فاجعه بار هواپیما

صنایع هوایی

گاهی اوقات خود را مقصر میدانید چون در تصمیم گیری و انتخابتان اشتباه کرده اید. وقتی هواپیمای شما سقوط میکند، آیا شما مقصرید؟

در این ویدئو 15 سقوط فاجعه بار هواپیما نمایش داده شده است. دلیل انتخاب این سانحه های هوایی به عنوان فاجعه بارترین براساس میزان خسارت وارده پس از سقوط بوده است.

کارمانیا