15 سقوط فاجعه بار هواپیما

صنایع هوایی

گاهی اوقات خود را مقصر میدانید چون در تصمیم گیری و انتخابتان اشتباه کرده اید. وقتی هواپیمای شما سقوط میکند، آیا شما مقصرید؟

در این ویدئو 15 سقوط فاجعه بار هواپیما نمایش داده شده است. دلیل انتخاب این سانحه های هوایی به عنوان فاجعه بارترین براساس میزان خسارت وارده پس از سقوط بوده است.