5 دقیقه با آدرنالین 1000: 5دقیقه موتورسواری با سرعت 300 کیلومتر در ساعت

حرکات نمایشی
5 دقیقه با آدرنالین 1000: 5دقیقه موتورسواری با سرعت 300 کیلومتر در ساعت
6 رای - میانگین 4.8