افزایش ناگهانی قیمت محصولات سایپا / رکورد زنی قیمت شاهین، وانت زامیاد و کوییک

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲

افزایش ناگهانی قیمت محصولات سایپا / رکورد زنی قیمت شاهین، وانت زامیاد و کوییک

به گزارش دنده ۶، بر اساس قیمت خودرو امروز، قیمت محصولات سایپا افزایشی شده است که دلیل اصلی آن صعود قیمت دلار در بازار آزاد است. شاهین تیپ ۱ یک روزه ۱۰ میلیون افزایش پیدا کرده است و به ۵۵۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت وانت زامیاد گازسوز طی روز گذشته ۲۰ میلیون تومان بالا رفته است و ۶۳۶ میلیون شده است. قیمت کوییک آر تیپ S نیز یک روزه ۶ میلیون بالا رفت. قیمت کارخانه سایپا را نیز در ادامه بخوانید.

قیمت محصولات سایپا

اطلس به زودی ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا Sش ۳۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎۱.۰۸%‏)۳,۸۰۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۰.۱۳%‏)۵۰۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎۰.۴۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ (‎۰.۵۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ (‎۱.۱۸%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (‎۰.۵۷%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R تیپ S ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (‎۱.۷۲%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎۰.۷۰%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ (‎۰.۴۶%‏)۱,۶۰۰,۰۰۰
کوییک GXR به زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1 ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۱.۸۳%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین تیپ 2 ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۱.۵۳%‏)۹,۰۰۰,۰۰۰
شاهین تیپ 3 ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰ (‎۱.۵۲%‏)۹,۰۰۰,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G —- ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ (‎۱.۱۰%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (لاینر) ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ (‎۲.۶۶%‏)۱۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ (‎۲.۹۸%‏)۱۶,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۴۶%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۳.۲۵%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ (‎۲.۶۲%‏)۱۶,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (لانگ) به زودی ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (‎۱.۱۹%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (‎۱.۷۴%‏)۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۲%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۴%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۱۵%‏)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰


بدون دیدگاه