تداوم ریزش قیمت محصولات مدیران خودرو / سقوط تیگو و آریزو در بازار + جدول آذر ۱۴۰۲

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

تداوم ریزش قیمت محصولات مدیران خودرو / سقوط تیگو و آریزو در بازار + جدول آذر ۱۴۰۲

به گزارش دنده ۶، بر اساس قیمت جدید محصولات مدیران خودرو، قیمت تیگو ۸ پرو مکس IE نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان کاهش داشته و به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت ام وی ام x۲۲ پرو دنده ای با ریزش ۵ میلیون تومانی در بازار آزاد ۷۸۴ میلیون تومان است. همچنین آریزو ۵ اسپرت از آغاز هفته با افت ۱۰ میلیون تومانی در بازار خودرو همراه بوده و یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان قیمت خورده است. قیمت تیگو ۷ پرو امروز ریزش ۴ میلیون تومانی داشته و یک میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان است. قیمت ام وی ام x۲۲ پرو اتوماتیک با ریزش ۳ میلیون تومان در بازار ۹۰۴ میلیون تومان است.

قیمت محصولات مدیران خودرو – ۸ آذرماه

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
X22 دنده ای ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۳%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
X22 پرو اتوماتیک ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
X33 کراس (دستی) به زودی ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک) به زودی ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
X55 پرو ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو 5 ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
آریزو 6 پرو ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۳%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 7 (IE) ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو ۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۴%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرو ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE) ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرومکس (هیبرید) ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6) ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰


بدون دیدگاه