اتحاتد داخلی

ریزش ناگهانی قیمت محصولات سایپا / قیمت شاهین رکورد زد! + جدول

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

ریزش ناگهانی قیمت محصولات سایپا / قیمت شاهین رکورد زد! + جدول

به گزارش دنده ۶، بر اساس قیمت جدید محصولات سایپا، قیمت شاهین اتوماتیک در هفته گذشته 36 میلیون تومان کاهش داشته و به ۷۰۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت ساینا اتوماتیک صفر نسبت به روز گذشته با کاهش ۲ میلیون تومان در بازار آزاد ۴۳۵ میلیون تومان است. قیمت کوییک صفر کارخانه ۲۵۶ میلیون تومان و قیمت کوییک در بازار آزاد ۳۴۵ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت پراید وانت صفر در بازار ۲۶۹ میلیون تومان معامله می شود. چانگان cs۳۵ پلاس تیپ ۲ امروز در بازار خودرو یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان معامله می شود.

قیمت محصولات سایپا- 29 آبان ماه

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S (استاندارد) ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۴۶%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S (استاندارد) ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR به زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXL به زودی ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1 ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2 ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 3 ۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک G ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۱.۱۲%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 ۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر) ۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۱%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۷%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ناموجود ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎۰.۷۶%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (‎۰.۳۵%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰


بدون دیدگاه