اتحاتد داخلی

سقوط دنا صفر در بازار آزاد

پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

سقوط دنا صفر در بازار آزاد

قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو نسبت به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۲۰ میلیون ارزان شد. قیمت دنا معمولی صفر هم با افت ۵۵ میلیونی به ۶۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت کارخانه دنا اتوماتیک توربو نیز ۵۴۴ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ۶ دنده توربو نیز به ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای دنا به دست خواهید آورد.

برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
دنا پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۲| ایران خودروصفر ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۲| ایران خودروصفر (کارخانه)۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰
دنا پلاس دنده ای ساده۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ایصفر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس دنده ای ساده۱۴۰۱| ایران خودروصفر ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ۵ دنده توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ۶ دنده توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا معمولی۱۴۰۱| ایران خودروصفر ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس دنده ای ساده۱۴۰۰| بدون سانروف، دو ایربگ – ایران خودروصفر ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


بدون دیدگاه