سقوط قیمت محصولات سایپا در بازار / قیمت کوییک چند؟ + جدول آذر ۱۴۰۲

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

سقوط قیمت محصولات سایپا در بازار / قیمت کوییک چند؟ + جدول آذر ۱۴۰۲

به گزارش دنده ۶، بر اساس قیمت جدید محصولات سایپا، قیمت شاهین اتوماتیک کارخانه ۶۴۱ میلیون تومان و قیمت شاهین اتوماتیک صفر با کاهش ۵ میلیون تومان در بازار آزاد ۷۰۳ میلیون تومان اعلام شده است. چانگان cs۳۵ پلاس تیپ ۲ امروز با ریزش ۴ میلیون تومانی همراه بوده و یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون تومان قیمت خورده است. قیمت کوییک R اتوماتیک از آغاز هفته کاهش ۴ میلیون تومانی داشته و حالا ۴۵۶ میلیون تومان است. قیمت شاهین صفر تیپ ۳ با ریزش ۳ میلیون تومان در بازار خودرو ۵۸۷ میلیون تومان است.

قیمت محصولات سایپا – ۸ آذرماه

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S (استاندارد) ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد) ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR به زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXL به زودی ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1 ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2 ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۳۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
شاهین تیپ 3 ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۵۱%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۷۱%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (‎۱.۶۸%‏)۴,۵۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (لاینر) ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎۱.۲۹%‏)۳,۵۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ناموجود ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
زوتی DL5 به زودی ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰


بدون دیدگاه