شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد

سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷

شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد

بنابر اظهارات اخیر محسن بهرامی ارض اقدس، یک عضو شورای رقابت و به نقل از اتاق بازرگانی تهران، اختیار قیمت گذاری خودروهای داخلی به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده انتقال پیدا کرده است. از این پس شورای رقابت و بانک مرکزی با محاسبه نرخ تورم، میزان ارزبری و روند تغییرات قیمت، طرحی را برای قیمت گذاری تهیه کرده و به ستاد تنظیم بازار ارایه می کنند. این ستاد در صورتی که افزایش قیمت را مجاز بداند، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان خواهد داد.

روند قیمت گذاری خودروهای ارزان قیمت داخلی که سهم بسیار بزرگی از بازار خودروی کشور را در اختیار دارند، برای مدت چندین سال در اختیار شورای رقابت بود، چرا که این شورا اعتقاد داشت بازار این رده از خودروهای انحصاری بوده و نیازمند نظارت شدید تر بر قیمت گذاری است. امری که مزایا و معایب خودش را به دنبال داشت. حال با توجه به افزایش شدید قیمت ها در بازار و لزوم بازبینی هزینه های ساخت هر خودرو، محدوده قیمت گذاری شورای رقابت تقریبا خالی از هر گونه خودرو شده است و به همین دلیل می بایست تا تغییراتی در این سیستم اعمال می شد.


بدون دیدگاه