طرح تبدیل خودروی سوزوکی ویتارا

سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

طرح تبدیل خودروی سوزوکی ویتارا

باعنايت به توقف توليد خودرو سوزوكي و بي نتيجه ماندن تلاش های انجام شده جهت تامين مجموعه قطعات به تعداد تعهدات كه منجر به عدم امكان تحويل تعهدات باقيمانده اين محصول گرديده است ،‌ ضروري است نمايندگي محترم نسبت به تبديل خودروي سوزوكي خود به خودروهايما S7 و ساير خودروهايي كه متعاقبا” اعلام مي شود اقدام نمايند . درغير اينصورت به دليل عدم امكان تحويل خودروي مذكور ،‌ ادامه قرار داد فعلي ميسر نبوده و پس از پايان مهلت مقرر (97.12.29) جريمه و ‌سود قراردادهاي تبديل نشده متوقف خواهد شد و ممكن است شرايط تبديل درآينده نيز محدودتر گردد .

لذا ضروري است نمايندگي محترم دراسرع وقت نسبت به تبديل خودروي سوزوكي خود اقدام نمايد.

مديريت بازاريابي و شبكه فروش ایران خودرو


بدون دیدگاه