قیمت جدید محصولات کرمان موتور اعلام شد / افزایش قیمت جک و ریزش کی ام سی در بازار + جدول آذر ۱۴۰۲

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲

قیمت جدید محصولات کرمان موتور اعلام شد / افزایش قیمت جک و ریزش کی ام سی در بازار + جدول آذر ۱۴۰۲

به گزارش دنده ۶، بر اساس قیمت جدید محصولات کرمان موتور، قیمت جک s۳ صفر نمایندگی ۹۱۰ میلیون تومان و قیمت جک s۳ صفر با افزایش ۶ میلیون تومان در بازار ۹۵۰ میلیون تومان است. قیمت کی‌ ام‌ سی T۸ امروز در بازار آزاد ریزش ۸ میلیون تومانی داشته و حالا به یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت هیوندای النترا محصول جدید کرمان موتور در بازار آزاد سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. جک J۴ امروز در بازار خودرو ۷۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت محصولات کرمان موتور-7 آذرماه

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
جک J4 ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۴%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
جک S5 ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۰%‏)-۸,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی J7 ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5 به زودی ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت به زودی ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰


بدون دیدگاه