قیمت پانوراما ۱۷۰ میلیون ریخت

مدیریت سایت | پنجشنبه، ۴ خرداد

بر اساس ریزش قیمت پژو ۲۰۷ طی ۲۳ روز گذشته، پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک ۱۳۵ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P نیز ۱۷۰ میلیون کاهش پیدا کرده است. قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز ۱۰۰ میلیون ریزش پیدا کرده است.

در جدول زیر قیمت روز انواع پژو ۲۰۷ را در بازار مشاهده می‌کنید.

برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک۱۴۰۲ | ایران خودروصفر   ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک۱۴۰۲ | ایران خودروصفر (کارخانه)۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲  فرمان برقی – ایران خودروصفر  ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲  فرمان برقی – ایران خودروصفر (کارخانه)۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P۱۴۰۲ | پانوراما ایران خودروصفر   ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۱| فرمان برقی – ایران خودروصفر ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P۱۴۰۱ | ایران خودروصفر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۱ پانوراما – ایران خودروصفر ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰


بدون دیدگاه