اسلایدردانش خودرویی

١٠ مشكل مربوط به ترمز كه هر راننده اى بايد بداند

هر راننده اى بايد بداند چگونه سيستم ترمز را براى وجود مشكلات احتمالى چك كند. ديسك تاب خورده، لوله ى روغن ترمز سوراخ و جير جير كردن ترمز از شايع ترين مشكلات هستند.

آيا ترمز خودروى شما جير جير مى كند؟ يا اينكه خودرو به يك سمت كشيده مى شود؟ و يا در كف پاركينگ هميشه پر از روغن است؟ تمام اين ها نشان دهنده ى وجود مشكل در سيستم ترمز خودروى شماست.

ترمز ها چگونه كار مى كنند؟

در بيشتر وسايل نقليه ى جديد سيستم ترمز از هر دو ترمز كاسه اى و ترمز ديسكى استفاده مى شود. ترمزهاى ديسكى از يك ديسك استفاده مى كنند كه به توپى چرخ متصل است، همچنين شامل كاليپرها، لنت ترمز و يك سيستم هيدروليك نيز است تا سرعت خودرو را كم كند و به آرامى آن را متوقف كند.

زمانى كه پدال ترمز فشار داده مى شود، سيستم هيدروليك فشار وارد شده به پدال را به كاليپرها انتقال مى دهد تا لنت ترمز را به ديسك فشار دهد. با اين كار سرعت خودرو كم مى شود و سپس متوقف مى شود.

اساس كار ترمز كاسه اى نيز همين است. هنگامى كه راننده پدال ترمز را فشار مى دهد، سيستم هيدروليك كفشك ها را به كاسه ى ترمز فشار مى دهد، كه به توپى چرخ متصل است. با اين كار سرعت خودرو كاهش مى يابد و خودرو متوقف مى شود.

سيستم هاى ترمز جديد بسيار قابل اعتماد هستند اما قطعات متعددى در آنها وجود دارد كه بايد به طور مرتب چك شوند و در صورت نياز تعمير يا جايگزين شوند.

١- لنت ترمز:

لنت ترمزهاى فرسوده باعث مى شوند تا مسافت ترمزگيرى افزايش يابد. همچنين باعث مى شود تا دو قسمت فلزى ترمز با هم برخورد كنند و در نتيجه قسمت فلزى لنت تمام شده روى ديسك خراش ايجاد كند كه باعث صدمه ديدن ديسك مى شود. اگر لنت ترمز بر اثر گرماى زياد ترك بردارد، در همگام ترمزگيرى صداى جير جير ايجاد مى كند. اگر لنت ها و ديسك ها بيش از اندازه گرم شوند مسافت ترمزگيرى افزايش خواهد يافت. اگر به صورت منظم در هنگام ترمزگيرى صداى جير جير مى شنويد، زمان تعويض لنت ترمزها فرا رسيده است.

٢-ديسك ها:

سطح ديسك هاى ترمز بايد كاملاً صاف و تخت باشند تا بتوانند به وسيله ى لنت هاى ترمز خودرو را متوقف كند. اگر سطح ديسك ترمز بر اثر گرما آسيب ديده باشد، باعث مى شود كه پدال ترمز مرتب ضربه بزند و بالا و پايين برود و خودرو در زمان توقف بسيار تكان بخورد. اگر ديسك ترمز بيش از اندازه گرم شود سطح آن آبى يا بنفش خواهد شد و ايجاد مشكل در سطح ديسك مى كند. در نتيجه ديسك و لنت هاى ترمز نمى توانند خوب درگير شوند و چسبندگى لازم را نخواهند داشت. در نتيجه خودرو با شدتى كه بايد، متوقف نمى شود.

٣-نشت روغن ترمز:

نشت روغن ترمز معمولاً به دليل مشكل در سيستم هيدروليك است. پايين بودن پدال ترمز نيز نشان دهنده ى نشتى روغن ترمز است. اين نشتى باعث خارج شدن روغن ترمز مى شود و در نتيجه بعد از گذشت زمان سيستم ترمز به كلى كار نخواهد كرد. نشتى روغن ترمز بايد فوراً رسيدگى شود. وجود روغن در كف پاركينگ و پايين بودن پدال ترمز نشانه هاى اين مشكل هستند.

٤-درگير بودن دائمى لنت ترمز با سطح ديسك ترمز:

كاليپر ترمز باعث مى شود لنت هاى ترمز با ديسك درگير شوند و در نهايت خودرو متوقف شود. اگر نگهدارنده و پین های گیره ترمز که پیستون ها روی آن قرار دارند خراب شوند، لنت ها و ديسك ترمز دائم درگير مى شوند. در اين حالت معمولاً خودرو به يك سمت كشيده مى شود، در نتيجه لنت هاى ترمز و ديسك بيش از اندازه گرم مى شود و به سرعت فرسوده مى شوند. همچنين بر اثر چسبندگى لنت ها و ديسك شتاب گيرى خودرو نيز تحت تأثير قرار مى گيرد. درگير بودن دائمى لنت ترمز با سطح ديسك ترمز بيشتر از يك مشكل است، اين مسئله مى تواند مشكلات زيادى ايجاد كند و بايد به سرعت تعمير شود.

٥-ديسك تاب خورده:

فشار زياد به ديسك هاى ترمز مى تواند باعث تاب خوردن ديسك شود. رانندگى آفرود و سطوح سخت مانند كوه يا بكسل كردن خودروهاى ديگر مى توانند باعث ايجاد تاب خوردگى در ديسك ها شود. حتى پارك كردن در كنار سيستم هاى خودكار پاشش آب مى تواند باعث ايجاد مشكل در ديسك ها شود. زيرا پاشش آب سرد به ديسك ها باعث ايجاد مشكل در ديسك مى شود. ديسك هاى تاب خورده در زمان ترمزگيرى معمولاً باعث ايجاد مشكل در فرمان مى شود و لرزش در خودرو مى شود. ديسك هاى تاب خورده همچنين باعث افزايش مسافت ترمزگيرى مى شود يا اينكه ترمز ضد قفل قبل از موعد مقرر درگير مى شود.

٦- کم شدن اثر ترمزگیری:

به حالتی گفته مى شود كه به علت كاهش اصطكاك بين ديسك ترمز و لنت ترمز، قدرت ترمز گيری كم می شود. اگر وسيله ى نقليه ى شما بيشتر از حالت معمول طول مى كشد تا متوقف شود به احتمال زياد مشكل کم شدن اثر ترمزگیری رخ داده است. در بيشتر مواقع اين مسئله يك مشكل كوتاه مدت است اما مى تواند مدت طولانى طول بكشد. براى مثال رانندگى كردن در سرازيرى به مدت طولانىمى تواند باعث گرم شدن ترمزها شود و باعث شود لنت هاى ترمز و ديسك به خوبى پاسخگو نباشند. زمانى كه ترمزها دوباره خنك شوند بايد دوباره به حالت عادى خود برگردند و قابليت خود را دوباره به دست بياورند. Brake Fade مى تواند به صورت موقتى باشد، سپس بايد لنت هاى ترمز و ديسك ها تعويض شوند. اين از اولين نشانه هاى گرم شدن بيش از اندازه ى ترمزها است و مى تواند به لنت ها و ديسك ها آسيب بزند.

٧- دود كردن ترمزها:

دود كردن ترمزها مى تواند شرايط خيلى خطرناكى را ايجاد كند. گرم شدن بيش از حد ترمزهايى كه دود مى كند به اين معنى است كه لنت هاى ترمز در حال سوختن است و يا اينكه چيزى بر روى ترمزها چكه مى كند. اگر اين اتفاق بيفتد، لنت ها ممكن است برق افتاده باشند( اشاره به آيينه شدن لنت ترمز دارد.)و بر عملكرد ترمزها اثر بگذارد.

٨- چراغ ترمز:

اگر چراغ ترمز خودرو روشن شود اين مسئله مى تواند جدى باشد و نشان دهنده ى يك مشكل جدى در سيستم ترمز باشد. در بيشتر مواقع نشان دهنده ى وجود مشكل در سيستم هيدروليك است و وسيله ى نقليه بايد در اسرع وقت بازرسى و تعمير شود. اگر چراغ ترمز روشن شد به هيچ عنوان با وسيله ى نقليه تان رانندگى نكنيد اين كار اصلاً امن نيست. در بعضى وسايل نقليه اين چراغ وظيفه ى ديگرى نيز دارد و نشان مى دهد ترمز دستى بالا است.

٩- مشكل در شلنگ ها:

شلنگ معيوب يا آسيب ديده مى تواند باعث شود تا كاليپرها به صورت يكنواخت كار نكنند. در نتيجه هنگام ترمزگيرى خودرو به يك طرف منحرف مى شود. اگر در هنگام ترمزگيرى اين اتفاق مى افتد هرچه زودتر بايد سيستم ترمز چك شود. بعضى مواقع فشار روغن ترمز در كاليپر بر اثر شلنگ هاى ايراد دار به خوبى منتقل نمى شود و ايجاد مشكل مى كند.

١٠- ترمز دستى:

ممكن است احمقانه به نظر برسد. اما اين اتفاق بسيار رايج تر از چيزى است كه شما فكر كنيد. احتمال اين وجود دارد كه هنگام رانندگى فراموش كنيد كه ترمز دستى را آزاد كنيد، در نتيجه عملكرد خودرو دچار مشكل مى شود و ممكن است سيستم ترمز آسيب ببيند. اگر فكر مى كنيد خودرو به سختى شتاب مى گيرد يا شما صداى صوت و جيغ مى شنويد، ترمز دستى را چك كنيد و مطمئن شويد كه آن درگير نيست. اگر مدت زمان طولانى با ترمز دستى بالا حركت كنيد ممكن از بعد از آزاد كردن آن خودرو ديگر حركت نكند.

2 دیدگاه

  1. سلام با فشار دادن پدال ترمز چند درصد ترمز به جلو و چند درصد به عقب انتقال پیدا میکند در خودروهای مثل پراید معمولی?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا