کدام مدل پژو پارس بیشتر ارزان شد؟

مدیریت سایت | شنبه، ۲۳ اردیبهشت

قیمت مدل های مختلف خودرو پژو پارس طی هفته گذشته بین ۱۴ تا ۲۶ میلیون تومان ارزان شد. در این میان خودرو پژو پارس TU۵ سفارشی ELX بیشترین کاهش قیمت را داشت.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره تغییر قیمت روز انواع خودروهای پژو پارس در هفته گذشته  به دست خواهید آورد.​

نام خودروقیمت بازار آزاد شنبه ۱۶ اردیبهشت (تومان)قیمت بازار آزاد پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت (تومان)تغییر قیمت هفتگی
پژو پارس۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰-
پژو پارس سفارشی۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰-
پژو پارس سفارشی ELX۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰-
پژو پارس TU۵۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰-
پژو پارس TU۵ سفارشی۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰-
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰-


بدون دیدگاه