آنباکسینگ جذاب آئودی A۸ در قالب یک ماکت!

سایر

در این ویدئو، شاهد آنباکسینگ ماکت آئودی A۸، ساخت شرکت نورو هستیم.