بخش اول نشست خبری قائم مقام رنو در خاورمیانه و هند

گزارش

مسائل مورد توجه در این بخش اول نشست آقای پیمان کارگر  قائم مقام رنو در خاورمیانه و هند :

  • شراکت رنو با  ایران خودرو و سایپا
  • تولید موتورهای جدید
  • راه اندازی مرکز تحقیق و نوسعه در ایران
  • تولید نسل جدید خودروهای رنو