تجربه رانندگی با تسلا مدل ۳

آزمایش فنی و مقایسه
تجربه رانندگی با تسلا مدل ۳
2 رای - میانگین 3.5