تجربه سرعت 290 کیلومتر با لکسوس LC500 در اتوبان

آزمایش فنی و مقایسه
تجربه سرعت 290 کیلومتر با لکسوس LC500 در اتوبان
1 رای - میانگین 1