تجربه سرعت 290 کیلومتر با لکسوس LC500 در اتوبان

آزمایش فنی و مقایسه
تجربه سرعت 290 کیلومتر با لکسوس LC500 در اتوبان
2 رای - میانگین 3