تست تصادف ولووو XC90 با سرعتی غیر معمول

تکنولوژی
تست تصادف ولووو XC90 با سرعتی غیر معمول
2 رای - میانگین 5

این تست تصادف با سرعت 80 کیلومتر در ساعت انجام شده است در حالیکه تست تصادف های معمول با سرعت 64 کیلومتر انجام می گیرد