تست تصادف BYD S6 توسط موسسه C-NCAP (پنج ستاره ایمنی)

آزمایش فنی و مقایسه
تست تصادف BYD S6 توسط موسسه C-NCAP (پنج ستاره ایمنی)
4 رای - میانگین 4