درگ ریس تسلا مدل X با لامیورگینی آونتادور

آزمایش فنی و مقایسه
درگ ریس تسلا مدل X با لامیورگینی آونتادور
2 رای - میانگین 2.5