درگ ریس مرسدس G63 با لامبورگینی اروس و تسلا مدل X و رنج روور SVR

آزمایش فنی و مقایسه
درگ ریس مرسدس G63 با لامبورگینی اروس و تسلا مدل X و رنج روور SVR
1 رای - میانگین 5