نحوه دفاع قائم مقام رنو در خاورمیانه از خودروسازی ایران

گزارش

پیمان کارگر -قائم مقام رنو در خاور میانه،هند و شمال آفریقا- در یک نشست خبری در پاسخ به یکی از خبرنگاران، اینگونه از تولید خودرو در داخل ایران حمایت کرد.