سبک‌‌ وزن‌ ترین و سنگین وزن ترین خودروهای دنیا کدام‌اند؟

سایر

در این ویدئو، شاهد مقایسه وزن خودروها و وسایل نقلیه با هم هستیم.