شتاب صد کیلومتر، صدای موتور و بررسی بی ام و ایکس 3 M4.0

آزمایش فنی و مقایسه
شتاب صد کیلومتر، صدای موتور و بررسی بی ام و ایکس 3 M4.0
1 رای - میانگین 5