شتاب صد کیلومتر لکسوس RX350L مدل 2018

آزمایش فنی و مقایسه
شتاب صد کیلومتر لکسوس RX350L مدل 2018
1 رای - میانگین 5